Aktiviran Štab Civilne zaščite Občine Kamnik in Štab zimske službe

Iz Občine Kamnik so sporočili, da je glede na včerajšnje vremenske situacije in slabim vremenskim napovedim za današnji dan, poveljnik Civilne zaščite Občine Kamnik v soboto, 1. februarja 2014, ob 21.45 uri, aktiviral Štab Civilne zaščite Občine Kamnik in Štab zimske službe.

Prioritetna naloga omenjenih štabov je zagotavljanje varnosti občank in občanov. Glede na to, da v tem trenutku na širšem območju občine Kamnik poteka več intervencij, ceste so poledenele, žled povzroča podiranje dreves, otežena je oskrba z električno energijo, si prizadevajo k čim hitrejši odpravi posledic.

Poročilo o stanju in aktivnostih Štaba Civilne zaščite Občine Kamnik za soboto, 1. 2. 2014
Na celotnem območju občine Kamnik je zaradi posledic žledu prišlo do podiranja dreves. Tako so bile posamezne državne in občinske ceste občasno popolnoma neprevozne. Podrto drevje je poškodovalo tudi električno napeljavo, zato je prišlo do izpada oskrbe z električno energijo na območjih:

  • Tuhinjska dolina (od Srednje vasi do Zgornjega Tuhinja),
  • območje Palovč z okolico,
  • območje Spodnje Stranje, Zgornje Stranje, Stolnik, Stahovica, Gozd, Kamniška Bistrica.

Elektro Ljubljana d.d. na terenu odpravlja napake na električnem omrežju.

Zaradi poledenele ceste in podrtih dreves (žled) je bila s strani poveljnika Civilne zaščite Občine Kamnik odrejena prepoved vožnje za vsa tovorna vozila na naslednjih državnih cestah:

  • R1-225 Stahovica-Črnivec-Gornji Grad (prelaz Črnivec)
  • R2-414 Kamnik-Ločica (prelaz Kozjak)

240 prostovoljnih gasilcev iz društev Šmarca, Kamnik, Tunjice, Kamniška Bistrica, Gozd, Sela, Srednja vas, Zgornji Tuhinj, Nevlje je do 2. ure, 2. februarja 2014, uspešno opravilo 37 intervencij (podrtih je bilo preko 100 dreves). Intervencije se nadaljuje in aktivno izvajajo ob pomoči komunalnih služb in gozdarjev.

Podiranje nagnjenega drevesa v Šmarci (Foto: Janez Ravnikar).

Celotno delo vseh sil za zaščito in reševanje vodi in koordinira Štab Civilne zaščite Občine Kamnik, ki je bil aktiviran v soboto, 1. februarja 2014, in sicer ob pomoči Štaba zimske službe.

Do 2. ure, 2. februarja 2014, je bila zaradi večje količine podrtega drevja popolnoma neprevozna le občinska cesta št. LC 160021-Kamnik – Zgornje Palovče – Vranja peč – Velika Lašna – Vaseno (neprevozna iz obeh smeri Kamnik in Vaseno). Intervencijske ekipe že odpravljajo podrto drevje na tem območju.

Na vseh državnih in občinskih cestah je veliko podrtega drevja in vejevja, vendar je zagotovljena prevoznost. Vse voznike in voznice pa opozarjamo, da je možnost nadaljnjega podiranja dreves izredno velika zaradi žledu, ki nastaja ob padanju dežja in snega. Ocenjujemo, da bo, glede na podane vremenske napovedi, podobna nevarnost ostajala preko celotnega dne vse do ponedeljka, 3. februarja 2014. Vse razpoložljive sile in mehanizacija so na terenu in izvajajo odstranjevanje dreves, pluženje in posipanje.

Najbolj prizadeta so višje ležeča območja občine, kjer kljub izvedenem posipanju ceste še naprej ostajajo spolzka in poledenela, saj dež in žled onemogočata učinkovitost posipnih materialov. Še posebej so nevarni makadamski odseki, kjer ledeni dež in žled povzročata največ težav.

Priporočilo!
Voznikom svetujemo, da se na pot odpravijo le, če je to nujno potrebno, saj je nevarnost padanja dreves velika, prav tako svetujemo obvezno uporabo verig na višje ležečih območjih ter na cestah z vzponi.
Občanke in občane pa pozivamo naj se, v kolikor potrebujejo pomoč, obrnejo na 112 ali dežurno službo Štaba Civilne zaščite Občine Kamnik (telefonska številka: 01/8311-223).

V domžalski občin zaenkrat brez večjih težav
Po besedah namestnika poveljnika Civilne zaščite Domžale Petra Gubanca, so razmere v domžalski občini zaenkrat stabilne. So pa poklicni gasilci CPV Domžale ponoči odstranili tri podrta drevesa. Seveda pa se glede na vremenske razmere , situacija lahko zelo hitro spremeni, zato je potrebna velika previdnost!
 

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Občina Kamnik, Janez Ravnikar
Tagi