Koronavirus – novosti (24.3.2020): Delovanje sistema zaščite in reševanja Občine Domžale

Na Občini Domžale s koordinacijsko skupino Občinskega štaba Civilne zaščite nadaljujejo z vsemi aktivnostmi glede koronavirusa.

V občini Domžale so do sedaj v aktivnosti za zaustavitev epidemije COVOD-19 vključili več kot 110 pripadnikov enot in služb Sistema zaščite in reševanja Občine Domžale in sicer:

 • Štab civilne zaščite Občine Domžale koordinira vse aktivnosti in dejavnosti vseh organov in služb. Štab je v stalnem stiku s Štabom CZ za ljubljansko regijo in drugimi pristojnimi institucijami in organizacijami. Prioritetne aktivnosti štaba so trenutno usmerjene v vzpostavitev sistema samooskrbe z nujno potrebno zaščitno opremo za vse reševalne ekipe in službe;
 • ZD Domžale izvaja vse aktivnosti in dejavnosti, poleg tega zagotavlja nujno medicinsko pomoč tudi na območju občine Kamnik oziroma pokriva celotno območje, ki ga je s svojim delovanjem pokrival ZD Kamnik;
 • Center za zaščito in reševanje Domžale izvaja javno gasilsko službo. Preko Centra smo vzpostavili logistični center ter dekontaminacijsko točko, ki je namenjena izključno za razkuževanje reševalnih vozil in zaščitno reševalne opreme;
 • Območna organizacija Rdečega križa Domžale skrbi za oskrbo starejših ogroženih občanov. Pripravljeni so standardni prehranski paketi, ki jih bomo delili po potrebi najbolj ogroženim starejšim občanom. Pri delu jim pomagajo taborniki in skavti;
 • Ekipe za prvo pomoč (PGD Dob, Studenec, Vir) nudijo podporo pri delovanju ZD Domžale;
 • Ekipa civilne zaščite za podporo skrbi za delovanje Štaba in drugih sestavov sistema zaščita in reševanja;
 • PGD Stob Depala – vas je namenjeno logističnemu centru za oskrbo ogroženih in podporo Štabu civilne zaščite Občine Domžale;
 • PGD Homec je namenjeno za nastanitev ekipe nujne medicinske pomoči ZD Domžale;
 • Gostišče Keber skrbi za intendantsko oskrbo aktiviranih enot in služb;
 • Mercator Domžale skrbi za oskrbo ogroženih;
 • Gradbeno podjetje Korošec Peter s.p., HNG d.d. in Rod skalnih taborov so pomagali pri postavitvi vstopne ambulante pri ZD Domžale;
 • JKP Prodnik izvaja nemoteno in neprekinjeno delovanje preskrbe s pitno vodo, odvajanje komunalnih odpadnih voda, odvoza smeti, itd. Vse ne nujne aktivnosti so do nadaljnjega prestavljene;
 • CČN Domžale-Kamnik nemoteno izvaja svoje dejavnosti;
 • Občinska uprava Občine Domžale nudi administrativno in informacijsko podporo celotnemu sistemu.

Vse druge enote sistema zaščite in reševanja Občine Domžale so v stalni pripravljenosti.

Vse ekipe in službe delujejo v skladu z Delnim občinskim načrtom zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oz. pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh.

Poveljnik CZ Domžale je v stalnem stiku s Policijsko postajo Domžale.

V občini Domžale ves čas spremljamo stanje in razmere glede epidemije COVID-19 in izvajamo ukrepe, v skladu z navodili pristojnih ministrstev in Uprave za zaščito in reševanje Republike Slovenije.

Nadaljnje informacije o novem koronavirusu bodo s strani Občinskega štaba CZ Občine Domžale podali predvidoma vsak dan.

Občane in občanke v Občinskem štabu CZ Občine Domžale še naprej naprošajo, da dosledno upoštevajo navodila Ministrstva za zdravje in Nacionalnega instituta za javno zdravje pri izvajanju samozaščitnih ukrepov, s čimer bodo na najboljši možni način prispevali k upočasnitvi širjenja virusa. Prav tako jih naprošajo, da ne prihajajo v Zdravstveni dom, če res ni nujno.

 • OO Rdeči križ Domžale – 031/699-224 od ponedeljka do petka med 9. in 12. uro. Za starejše občane, ki živijo sami in potrebujejo dostavo nujnih življenjskih potrebščin.
 • ZD Domžale– 041/410-238, vsak dan od ponedeljka do petka, od 9. do 13. ure in od 18. do 19. ure, nudenje psihosocialne pomoči.

Miha Ulčar; Foto: Občinski štab CZ Občine Domžale

Komentarji uporabnikov
Tagi