ZAHVALA ob nepričakovani izgubi dragega Marka Jesenška z Rodice

Prazen dom je in dvorišče,
naše oko zaman te išče.
Ni več tvojega smehljaja,
le delo tvojih rok ostaja.

ZAHVALA

V 51. letu starosti nas je nepričakovano zapustil naš dragi sin, mož, oče, brat in stric.

Marko Jesenšek

z Rodice

Ob boleči izgubi izrekamo iskreno zahvalo vsem sorodnikom, sosedom s Fajfarjeve ulice, prijateljem, sodelavcem, sokrajanom in znancem za izrečena ustna in pisna sožalja, besede tolažbe, cvetje, sveče in darove.

Hvala vsem, ki ste ga še zadnjič obiskali v domžalski poslovilni vežici ter ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Hvala g. župniku Andreju Svetetu za lepo zadnje slovo in zahvala Pogrebni službi Vrbančič, pevcem ter trobentaču.

Niti zbogom nisi rekel,
tudi roke ne podal,
smrt te vzela je prezgodaj,
a v naših srcih boš ostal.

Vsi njegovi

 

Komentarji uporabnikov
Tagi