Covid-19: bitka med voljo in strahom #Benjaminovglas

Kriza s Covid-19 me je osebno kar dobro zaznamovala. Dvakrat sem bil v karanteni, ker sem bil v stiku z okuženimi sodelavkami, nazadnje pa sem okužbo staknil mimogrede in ne vem od koga.

Znano je, da je za nekaj sto ljudi v Sloveniji prav okužba s COVID-19 predstavljala tisto kapljo čez rob, ki jih je spravila na intenzivno nego, nekateri pa so celo izgubili bitko za življenje. Pravil ni, zato se zavedam tudi posebnosti moje izkušnje. To mojo izkušnjo delim zato, da opogumim vse tiste, ki jih je mogoče preveč strah, da je to velika groza, saj je v javnem prostoru nekako močnejša predstava, da je bolezen hujša, kot se izkazuje za večino.

Vloga medijev

Vloga medijev v kriznih situacijah, kot je obdobje covid-19, je izjemnega pomena. Javnost je treba opremljati s potrebnimi informacijami, s katerimi vsak posameznik minimalizira grožnjo za svoje zdravje in za zdravje drugih ljudi. Medijski prispevki naj bi bili objektivni, tehtni, jasni in smiselni. Zahtevnost informiranja, obveščanja in ozaveščanja se v trenutkih krize še zaostri in bi se morala zato povečati preciznost in odgovornost.

Vendar pa je ob racionalni plati tu še emocionalna. Nekako velja, da je strah, ki prebiva v naši predstavi oz. vizualizaciji, kar nekajkrat večji od realno možnega najslabšega scenarija ki se nam lahko zgodi. Pa vendar se temu strahu prepuščamo, ker nam je ta občutek lasten, je naš, ga že poznamo in se “nanj vedno lahko zanesemo.”

Kot sem videl zadevo kot oboleli s Covid-19 pred okužbo in po njej, je spoznanje, da (veliki) mediji targetirajo prav to našo predstavo in vizualizacijo, jo soustvarjajo, oblikujejo in usmerjajo. Pomagajo nam ta naš domači strah povečati, okrepiti in utrditi. Računajo seveda tudi s tem, da smo vsi umrljiva bitja in da nas na koncu vse čaka neminovno.

Moja izkušnja je pokazala, da je medijski Covid-19 bistveno večji od realnega Covid-19, s katerim se srečaš v praksi. Dejstvo je, da vsak organizem, ali je mlad, star, bolehen odreagira drugače, zato merska lestvica glede intenzitete in časovnega obdobja obolelosti s Covid-19, ne obstaja. Pravil tukaj ni.

Moč volje in odločitve

Psihična pripravljenost ob spopadu s Covid-19 je v mojem spoznanju ključna. Slaba psihična kondicija, straho-stres, ki ga en del javnosti poglablja, ni dobra popotnica za okuženega. Posameznik ima posledično otežen manevrski prostor, da si izoblikuje lastno mnenje o virusu covid-19, utemeljeno na upanju in zmagoslavju. Moč volje in odločitve posameznika za ozdravitev je temelj za napredek v zdravljenju. Trenutna industrija ter ustvarjen trend zdrave prehrane in prehranskih dodatkov je v zadnjih letih okrepil svoj položaj na trgu in v percepciji ljudi. Mnogi pretirano računajo na nek čudežni ozdravitveni napoj. Pri mnogih se je ustvaril občutek, da v kolikor optimiziramo način prehranjevanja z zdravo prehrano in prehranskimi dodatki, se nam bo psihično zdravje samo po sebi izboljšalo in imeli bomo voljo ter dodatno energijo za opravljanje več stvari, bolj bomo produktivni, manj bomo zbolevali itd. Ob tem lahko strnem, da je temu popularnemu trendu, kjer (zopet) nek produkt s trga rešuje naš problem, nekako uspelo psihično moč posameznika podrediti obljubljenim učinkom zdrave prehrane in prehranskih dodatkov. To seveda ne pomeni, da je preventiva proti virusnim okužbam vendarle vnašanje zadostnih količin vitaminov in mineralov. Vsekakor zdrava prehrana vpliva pozitivno na naše zdravje, vendar ob nenadnem poslabšanju zdravstvenega stanja je naša glavna opora psihična moč in stabilnost.

Vendar če se zavemo, da moč volje izhaja iz jedra našega uma, in ne potrebuje perfektnih okoliščin zdravega posameznika, lahko zaključimo, da je moč volje bolj neodvisna od zdrave prehrane in prehranskih dodatkov, kot nam je predstavljeno v javnosti. Prestrašenost je v majhnih dozah gotovo dobrodošla, saj vodi v previdnost, v preveliki dozi pa omrtviči ljudi in jim vzame voljo za spopad z boleznijo.

Ohranjajmo fizično distanco do ljudi, še bolj pomembno pa je, da ohranjamo reflektirano socialno distanco do prestraševalskih praks medijskih hiš, ki so nenazadnje gospodarske družbe in so v prvi meri zavezane k usmeritvi za pridobivanje dobička. Večjo gledanost, ki prinaša večji dobiček, si zato mediji dvigujejo na način, ki ni vedno koristen za ljudi.

Ostanite zdravi in pazite nase. Vsekakor je bolje ne zboleti, kot pa z voljo premagovati bolezen.

Avtor: Benjamin Lukšič (Benjaminovglas)

Komentarji uporabnikov
Tagi