Kako kaže z načrtovano gradnjo krožišča v Domžalah?

Na našem portalu smo februarja objavili prispevek o načrtovani gradnji krožišča na Ljubljanski in Kamniški cesti (pri Policijski postaji Domžale), ki naj bi pomembno vplivala na pretočnost prometa. Takrat smo zapisali, da naj bi se gradnja krožišča pričela že v letošnjem letu, v kolikor bi država zagotovila sredstva v rebalansu proračuna za letošnje leto. Projekt se namreč nanaša na križanje državne in lokalne ceste, zato bo del sredstev za izvedbo projekta prispevala država. Po zadnjih naših informacijah je omenjeni projekt že uvrščen v državni načrt razvojnih programov (NRP) ter usklajen in potrjen na državnem nivoju. Načrtovana gradnja je v letu 2020/2021.

Na Občini Domžale so nam povedali, da je projekt “Krožno križišče na regionalni cesti R3-644/1357 v km 5,93 v Domžalah”, ki se nanaša na križanje državne in lokalne ceste že uvrščen v državni načrt razvojnih programov (NRP). Trenutno je v postopku priprava sporazuma o sofinanciranju projekta, saj naj bi del sredstev prispevala država. Projektna dokumentacija PZI za krožišče je že izdelana in pripravljena za izvedbo.

Projektni načrt krožišča pri Policijski postaji Domžale. (Foto: Občina Domžale)

V načrtu tudi gradnja krožišča v križišču Ljubljanske, Savske in Karantanske ceste

“Kot naslednji ukrep na centralnem prometnem omrežju se načrtuje gradnja krožišča v križišču Ljubljanske, Savske in Karantanske, ki bo zaradi prostorskih omejitev večji zalogaj. Na tem območju bo potrebno odkupiti še nekatera zemljišča. Projekt na državnem nivoju še ni uvrščen v državni načrt razvojnih programov,” so nam o načrtih v zvezi z gradnjo drugega krožišča v centru Domžal povedali na Občini Domžale.

Kako kaže z ureditvijo križišča/krožišča pri AS?

Že večkrat so se pojavljala tudi vprašanja v zvezi z ureditvijo križišča/krožišča pri bencinski servisu Petrol oziroma pri AS, pri uvozu v Domžale. Na Občini Domžale so nam povedali, da je za križišče pri bencinskem servisu (AS) izdelan idejni projekt, ki je bil revidiran in potrjen pri upravljavcu državne ceste, DRSI. Naslednja faza je izdelava izvedbenega PZI projekta, ki ga bo naročila DRSI. DRSI bo pristopila k izdelavi prometne študije za odsek od križišča pri Arkadiji do križišča AS. V fazi izdelave študije bodo tako ponovno preverjena križišča na državni cesti, med drugim tudi križišče AS: “V kolikor bodo ohranili potrjeno rešitev, sledi izdelava izvedbenega projekta in v nadaljevanju tudi izvedba v sodelovanju z občino, v nasprotnem primeru je ponovno potrebno izdelati novo projektno rešitev, jo potrditi in vse postopke peljati od začetka.”

Avtor: Miha Ulčar; Foto: arhiv domžalca

 

Komentarji uporabnikov
Tagi