Investicijsko vzdrževalna dela na občinski lokalni cesti Krtina-Brezje

Iz Občine Domžale občanke in občane obveščajo, da bodo pričeli z investicijsko vzdrževalnimi deli na občinski lokalni cesti Krtina-Brezje LC 073031. Predviden rok izvedbe rekonstrukcije ceste je 2 meseca. Zaradi del bo v tem času moten promet na tej lokalni cesti s popolnimi zaporami prometa in polovično zaporo.

Občina Domžale bo izvedla investicijsko vzdrževalna dela, ker je lokalna cesta v slabši asfaltni izvedbi. Os ceste se bo v največji možni meri prilagajala obstoječemu vozišču. Predviden je enostranski pločnik v širini 1,20 m in bankina na drugi strani. Meteorna voda se odvodnjava v teren – obstoječi jarek. Uredila se bo javna razsvetljava.

Naročilo za izvajalca gradnje so oddali podjetju LAVACO d.o.o., c. Andreja Bitenca 68, 1000 Ljubljana. Nadzornik projekta bo podjetje Biro Veritas d.o.o., Golo Brdo 85, Medvode. Koordinator za varnost in zdravje pri delu v fazi izvajanja projekta bo podjetje Varstvo d.o.o., Perovo 26, 1241 Kamnik. S strani Občine Domžale v zvezi z investicijsko vzdrževalnimi deli na tej lokalni cesti dobite informacije na oddelku za investicije tel. 01/7220 120.

Miha Ulčar; Foto:

 

Komentarji uporabnikov
Tagi