Gradovi na Moravškem

Izmed številnih gradov na Moravškem je viharna obdobja preživel samo pol tisočletja star tustanjski grad; sezidali so ga leta 1490, v letu 1993 pa so sanirali temelje in zidove. Gradove v Zalogu, Češnjicah in Belneku so partizani med drugo svetovno vojno požgali in so propadli, moravškega pa nihče več niti ne pomni.

Tustanj je v letu 1238 dvakrat omenjen kot Tvztan. Drugič 11. decembra istega leta, ko je samostanska sestra v Velesovem podelila samostanu štiri kmetije na Brniku in eno v Tustanju. Bila je hči Henrika, ki je imel brate Werianda, župnika v Mengšu (1238-1244), Gerloha in Valerija v Kamniku. Imenovani gospodje in njihovi nasledniki so obdarovali tudi samostan v Bistri pri Borovnici. Po listini 1. novembra 1260 je samostan prejel 48 kmetij, od teh jih je bilo pet v Tustanju (in Tufstein) in pet v Svinjah (in Sweinz).

V gradu Tustanj se je 24. septembra 1875 rodil poljudnoznanstveni pisatelj Makso Pirnat. Umrl je julija 1933 v Ljubljani.

Vir: Povzeto po knjigi Oj ta slamnik: občina Domžale na starih razglednicah, avtorja Staneta Stražarja (fotografija je iz knjige).

Komentarji uporabnikov