Gasilska zveza Domžale bogatejša za 25 novih operativnih gasilk in gasilcev

Gasilci gasijo požare in pomagajo občanom ob naravnih nesrečah, nesrečah v prometu in z nevarnimi snovmi ter v primeru drugih nesreč, ki jih doletijo v vsakdanjem življenju. Gasilske enote so se razvile v splošno reševalno službo, ki je s svojo operativno pripravljenostjo sposobna 24 ur na dan ukrepati v primeru naravnih in drugih nesreč na teritoriju celotne Slovenije. Zato pa je potrebno izobraževanje in usposabljanje.

Izobraževanja in usposabljanja potekajo v skladu s sprejetimi učnimi programi in posebnimi pravili gasilske službe prostovoljnih gasilcev. Poseben poudarek je na dopolnilnem usposabljanju, ki postaja osnovna oblika obnavljanja, pridobivanja in preverjanja gasilskega znanja. Z dopolnilnim izobraževanjem si gasilci pridobijo dodatna specialistična znanja, ki so potrebna za opravljanje posebej zahtevnih nalog. Za pridobitev specialnosti je potrebno izpolnjevati zraven posebnih strokovnih znanj tudi zdravstvene in psihofizične sposobnosti. Dopolnilno strokovno izobraževanje in usposabljanje zajema izobraževanje in usposabljanje za pridobivanje specialnosti.

Tudi v Gasilski zvezi Domžale nenehno skrbijo za usposabljanja in izobraževanja novih gasilk in gasilcev. Tečaj za operativnega gasilca so izvedli tudi v letošnjem letu in sicer je na sedežu Gasilske zveze Domžale in Centra za zaščito in reševanje Domžale potekal med februarjem in majem. Predavanja iz teoretičnega dela tečaja so potekala ob torkih in četrtkih, praktična usposabljanja pa ob sobotah. Tečaj so zaključili 11. maja 2019, z zaključnim izpitom iz teorije in prakse za operativnega gasilca.

Novi operativni gasilci s predavatelji in inštruktorji.

Tečaj je uspešno zaključilo petindvajset gasilk in gasilcev iz devetih prostovoljnih gasilskih društev Gasilske zveze Domžale, katerim so v torek, 2. julija 2019, na krajši slovesnosti podelili diplome ter našitke z nazivom operativnega gasilca, katere so si takoj zatem novopečeni operativni gasilci nadeli na svoje gasilske uniforme. Med novimi operativnimi gasilci, katerim so bile podeljene diplome za uspešno opravljen tečaj, je bilo kar nekaj gasilcev, ki so svoj krst na gašenju požara doživeli nekaj ur pred podelitvijo diplom, saj je potekala intervencija na žagi v Nožicah, ki jo je zajel večji požar.

Zbrane tečajnika sta v uvodu pozdravila poveljnik in podpoveljnik Gasilske zveze Domžale, Matjaž Merkužič in Branko Sojer, ki sta vsem izrekla čestitke za uspešno opravljen tečaj in izpite, ki niso bili lahki. Matjaž Merkužič je tečajnikom podal tudi nekaj napotkov za nadaljnje delo ter možnosti za nadaljnja izobraževanja in usposabljanja. Ta so po njegovih besedah nujno potrebna, saj s tem gasilci pridobijo znanja za delo, ki ga opravljajo kot operativni gasilci, kakor tudi znanja za svojo varnosti in varnost ostalih udeležencev pri posredovanju na različnih vrstah intervencij.

Sledila je podelitev diplom in našitkov, ki so jih podelili Branko Sojer, Igor Šarc in Stanko Grčar. Vsem so zaželeli, da svojo dejavnost čim bolj podredijo temu, kar so se naučili na tečaju in jih povabili na nadaljnja izobraževanja.

Avtor: Miro Pivar; Foto, video: Miro Pivar

Komentarji uporabnikov
Tagi