EVREKA II – nove aktivnosti in novi dogodki v 2020 in 2021

Zelo uspešni projekt EVREKA I v preteklem letu nam je dal nov zagon. Potekal je v odličnem vremenu, prijetnem raziskovalnem duhu ter z odličnimi izkušnjami in tako rodil projekt EVREKA II. Projekt Ekološko izobražeVanje na poREčju Kamniške Bistrice II (EVREKA II) bo zapolnil pomanjkanje vsebin na področju naravoslovja in ekologije na območju LAS Za mesto in Vas.

Tokrat bomo zgodbo iz Kamniške Bistrice razširili na enega izmed njenih glavnih pritokov, reko Pšato.
K sodelovanju smo povabili tudi OŠ Mengeš ter delavnice iz preteklega leta nadgradili in dogodek EkoReka še razširili. Tako bo projekt EVREKA II letos ponudil številne raznolike delavnice in pestre dogodke, povezane z naravo in raziskovanjem možnosti ekološkega pristopa k sobivanju z reko Pšato.

Nadaljevali bomo z dobro sprejetimi brezplačnimi ozaveščevalnimi delavnicami za javnost in osnovnošolske učence, javnimi dogodki ter izobraževalnimi filmi in besedili. V naslednjih dveh letih si obetamo kar 19 naravoslovnih delavnic za osnovnošolce, na katerih bodo učenci preko praktičnih izkušenj raziskovanja, vzorčenja, merjenja in povezovanja teorije s primeri iz lokalnega okolja, razvijali svojo naravoslovno žilico, spoznavali domače okolje, se družili in ekipno sodelovali pri reševanju izzivov. Iz praktičnih primerov prikazanih na delavnicah, bodo lahko razumeli procese, ki potekajo v in ob rečnih ekosistemih ter razvili čut za odgovorno in spoštljivo ravnanje do voda in narave.

Raziskovanje rečnega dna in živali, ki se skrivajo med prodniki in peskom.

Na že tradicionalnem javnem dogodku EkoReka, ki bo letos potekal 22. maja v Mengšu, se bomo povezali z lokalnimi in strokovnimi društvi s področja naravovarstva in biologije in tako dodatno popestrili ponudbo. Na dogodku se boste udeleženci in obiskovalci lahko udeležili številnih naravoslovnih delavnic, analizirali vodne vzorce, gledali mikro življenje v vodi, sodelovali pri okrogli mizi, umetniško ustvarjali ali pa se le podružili s sokrajani. V času projekta bomo snemali krajše filmčke in daljši dokumentarno-igrani film o spominih starejših prebivalcev na dogodke ob reki Pšati. Ves video material bo preko leta dostopen za ogled tudi preko spleta.

Javni dogodek EkoReka maja 2019, na Viru pri Domžalah, kjer smo izvedli tudi prvo okroglo mizo na temo upravljanja porečja Kamniške Bistrice.

Aktivnosti bo veliko, zato vas vabimo, da nam sledite na Facebook strani Projekt EVREKA, na spletni strani www.evreka.si ter za novicami oprezate v lokalnem glasilu. Pridružite se nam na kakšni od aktivnosti in spoznajte Pšato in njene organizme skupaj z nami, s svojimi prijatelji in najbližjimi ter ustvarite spomine, ki bodo z vami za vedno.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt se izvaja v okviru LAS Za mesto in vas.

Avtor: Zavod REVIVO; Foto: Zavod REVIVO

Komentarji uporabnikov
Tagi