Državna teoretična vaja “POTRES 2012”

V teh dneh poteka državna teoretična vaja "POTRES 2012", ki temelji na predpostavki, da je Slovenijo prizadel močan potres 8. stopnje po EMS.

Vir: Občina Domžale (www.domzale.si)

Potres je prizadel tudi občino Domžale. Štab CZ Občine Domžale v svoji operativni sestavi že drugi dan izvaja fiktivne ukrepe zaščite, reševanja in pomoči v skladu s svojimi načrti.

Vajo pozorno spremlja župan Toni Dragar, ki je v stalni zvezi s poveljnikom CZ Občine Domžale, Markom Žagarjem.

Župan in poveljnik ocenjujeta, da vaja poteka v skladu s pričakovanji.

Komentarji uporabnikov