Društvo upokojencev Domžale po jubilejnem letu še z večjo zagnanostjo

Lanskoletno jubilejno 70. leto uspešnega dela, ki so ga praznovali s posebno slovesnostjo ter se veselili priznanja Občine Domžale, je dalo Društvu upokojencev Domžale ter njegovemu vodstvu, v katerem so predsednik Ferdinand Starin ter podpredsednika Florjan Zabret in Marija Radkovič s sodelavci še večji zagon, o katerem so govorili tudi na dobro obiskanem občnem zboru 12. aprila 2018, ko so pregledali v letu 2017 opravljeno delo in sprejeli načrt dela za leto 2018. V njem so posebno skrb namenili projektu STAREJŠI ZA STAREJŠE ter sprejeli nekatere dokumente, ki so nujni za dobro izpeljavo omenjenega projekta. Za prijetnejše počutje je ob začetku občnega zbora poskrbel Moški pevski zbor Janez Cerar DU Domžale pod vodstvom Marike Haler, najboljše želje za dobro delo pa sta prisotnim ob pozdravih prinesla tudi župan Toni Dragar in predsednik Društva Lipa in KS Slavko Šlander, Marjan Ravnikar.

O uspešnem letu 2017, v katerem so izpolnili veliko večino zastavljenih nalog ter slovesno praznovali prvih sedem desetletij uspešnega dela, tudi z novim praporom, je spregovoril Ferdinand Starin, predsednik društva, ki je predlagal, da se z minuto tišine prisotni spomnijo umrlih članov, nato pa posebej izpostavil pomembnost skupnega sodelovanja in srčnosti, skrbi za starejše člane, delo stanovanjske komisije ter posameznih sekcij in željo, da se društvu ob sedanjih blizu 700 članov pridružijo novi upokojenci. Sledila so poročila o dobrem delu sekcij, posebej šahisti spadajo v sam slovenski vrh, organiziranem letovanju in izletih, prostovoljnem delu, uspehih obeh pevskih zborov, člani so se seznanili s poročilom o financiranju društva v letu 2017, podano je bilo poročilo Nadzornega odbora in Častnega razsodišča, vsa poročila pa soglasno tudi sprejeta. V razpravi so gostje vsi po vrsti poudarjali pomen dela za starejše, pohvalili delo domžalskega društva in mu zaželeli veliko uspeha tudi v prihodnje. O vsebinskem delu društev upokojencev je po pozdravu in pohvali dela društva govorila Mija Pukl, podpredsednica Zveze društev upokojencev Slovenije, ki je izpostavila zlasti: pomoč starejšim zaradi neodzivanja države oz. nesprejema Zakona o dolgotrajni oskrbi, poteku projekta Starejši za starejše tudi v DU Domžale, vzpostavitev sistema, ki bo zagotovil pomoč, skrb in nego vsem starejšim – ob pomoči ne pa na breme družinskih članov; poudarila je pomen spodbujanja državnih organov, da se zakonodaja na tem področju čim prej sprejme in povabila vse člane društva, da se aktivno, tudi kot prostovoljci, vključijo v delo društev.

Sledil je sprejem Programa dela za leto 2018. Predsednik Ferdinand Starin je podrobneje predstavil program in k sodelovanju povabil vse prisotne, saj KJER JE VOLJA, TAM JE POT. Zbrani so sprejeli tudi finančni plan, nato pa se seznanili s pričetkom projekta STAREJŠI ZA STAREJŠE, ki ga je predstavila koordinatorica Marija Radkovič, sprejeli pa so tudi Pravilnik o prostovoljstvu ter Pravilnik o varovanju osebnih podatkov. Občni zbor se je zaključil s pesmijo Moškega pevskega zbora Janez Cerar in prijetnim srečanjem.

Društvo upokojencev Domžale hkrati obvešča in vabi vse, ki bi želeli pomoč v okviru projekta Starejši za starejše ali bi bili pripravljeni sodelovati kot prostovoljci, da pokličejo koordinatorico Marijo Radkovič gsm 031 114 ali se v času uradnih ur – vsak ponedeljek in petek med 9. In 11. uro. Dobrodošli!

Avtor: Vera Vojska; Foto: Dušan Mijatov

Komentarji uporabnikov
Tagi