Domžale za mlade – prvi portal za mlade v občini Domžale

Mladostniki in mlade odrasle osebe so v Občini Domžale lansko leto predstavljali 15,9 % prebivalstva, delež mladih v celotni Sloveniji pa je znašal 14,8 % (Statistični urad RS). Če smo še nekoliko natančnejši, je v letu 2019 v Občini Domžale živelo 5.801 prebivalcev, starih med 15 in 29 let. Mladih, ki se po končani osnovni šoli odločajo za nadaljnje šolanje in poklic. Mladih, ki bodo v letih odraščanja soočeni z mnogimi pomembnimi odločitvami in izzivi, zato je vsekakor potrebno prav njim nameniti posebno pozornost. Pomemben korak pri prepoznavanju potreb mladih je Občina Domžale naredila z oblikovanjem Strategije za mlade 2018–2023, s katero si prizadeva vzpostaviti podporno okolje za razvoj lokalnega mladinskega področja in mladim pomagati ter jih spodbuditi k aktivnemu državljanstvu in osamosvajanju.

Da bi mladi lahko izrazili svoje mnenje in posredovali svoje predloge in želje, je bila v letu 2016 izvedena anketa, ki je zajela 11 področij, ki so tematsko najbolj zanimiva za mlade (delovanje mladinskih organizacij, zabava in prosti čas, zaposlovanje, stanovanjska problematika, mobilnost, izobraževanje, participacija, informiranje, mladi v občini Domžale, mednarodna mobilnost, šport), pri kateri je sodelovalo 715 mladih, sledila pa so tudi srečanja, na katerih so mladi in strokovna javnost podali svoje mnenje o izsledkih raziskave. Analiza je med drugim pokazala, da je nujna posodobitev komunikacijskih kanalov, preko katerih bodo mladi hitreje in bolje obveščeni o temah, ki so zanje relevantne npr. področje izobraževanja, zaposlovanja, stanovanj, ukrepi občine, razpisi … (Strategija za mlade v občini Domžale 2018–2023).

Prav s tem namenom je bila ustvarjena osrednja informacijska spleta stran – domzalezamlade.si, ki mladim na enem mestu ponuja vse ključne informacije in jim daje prostor za objavo lastnih vsebin. Na portalu bodo na voljo aktualne objave, dodatno pa tudi povezave do drugih spletnih mest ter kontakti zdravstvenih organizacij in zaupnih telefonov.

Poleg boljše informiranosti in komunikacije z mladimi daje novi portal priložnost tudi drugim organizacijam, ki delujejo v Občini Domžale, lažji način informiranja in stopanja v stik z mladimi, kar lahko ugodno vpliva tudi na bolj aktivno participacijo mladih v mladinskih in drugih organizacijah znotraj občine.

Želimo si, da bo portal pripomogel k spoznanju, da se v Domžalah res veliko dogaja in da zagotovo ne primanjkuje aktivnosti, namenjenih mladim.

Center za mlade Domžale

 

Komentarji uporabnikov
Tagi