Zaključena rekonstrukcija vozišča in izgradnja pločnika skozi Škrjančevo

Rekonstrukcija vozišča in gradnja pločnika skozi Škrjančevo je zaključena, saj je v petek tam potekalo asfaltiranje cestišča, v soboto pa barvanje talnih označb in ureditev prehodov za pešce v območju priključkov. S tem pa je tudi konec polovične zapore ceste, ki je tam potekala od začetka meseca maja, ko so se pričela dela.

Občina Domžale meseca maja začela investicijsko vzdrževalna dela na odseku ceste LC 071081 Vir – Radomlje skozi Škrjančevo (Prešernova cesta), od trgovine Vodoterm do avtomobilskega salona Honda Ambrož. Dela so obsegala izgradnjo novega pločnika za pešce ob desnem robu vozišča lokalne ceste v naseljih Škrjančevo in Radomlje, sanacijo točkovnih poškodb na kanalizaciji, postavitev vodov za javno razsvetljavo, zaščita prometno nevarnih delov pločnika ob objektih, zamenjavo slabšega dela spodnjega ustroja vozišča, preplastitev vozišča in ureditev prehodov za pešce v območju priključkov.

Miha Ulčar; Foto: Miro Pivar

 

Komentarji uporabnikov
Tagi