Z zbiranjem prijav škode nastale po neurju s točo zaključili, potekajo ogledi na terenu

V sredo, 29. julija 2020 zvečer je občino Domžale prizadelo močno neurje s točo, ki je uničila več sto streh številnih objektov in poškodovala veliko vozil, prav tako je močan veter odkrival strehe, meteorna voda pa je zalila več objektov.

Regijski center za obveščanje je na večer ujme prejel kar neverjetnih 851 klicev na pomoč. Po ujmi so pričeli s sanacijo javne infrastrukture (ceste, makadamska cestišča, bankine, nanosi peska, čiščenje vejevja v vodotokih, ponikovalnic, javnih parkov, rekreacijske osi ipd.).

Na Občini Domžale so povedali, da je bilo v petih dneh skupaj v intervencijo vključenih 1200 posameznikov, ki so pomagali odpravljati posledice ujme: “Zaradi izredne prizadetosti naše občine nam je svoj obisk napovedal Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, Zdravko Počivalšek. Skupaj z Obrtno zbornico Domžale smo iskali krovce po celotni državi. Tudi občani so ponujali svojo zalogo strešne kritine. Skratka doletelo nas je nepredstavljivo. Trenutno še vedno poteka sanacija poškodovanih objektov.” 

Posamezniki so do 14. avgusta 2020 lahko prijavili škodo nastalo po neurju. Občina Domžale je prejela skupaj 692 vlog, ki jih vnaša v državno spletno aplikacijo Ajda, kjer bodo pristojni na državi vloge obravnavali in se odločili ali in v kolikšni višini bodo nastalo škodo povrnili. Občinska komisija za ocenjevanje škode na terenu na podlagi vseh zbranih prijav, opravlja oglede na terenu. Preverila bo vse objekte, katerih lastniki so oddali obrazec za prijavo škode.

“Še vedno poudarjamo, da je naloga lokalne skupnosti zgolj ta, da preko občinske komisije popiše škodo na objektih in zbere vse podatke ter jih vnese v spletno aplikacijo Ajda. Celotno dokumentacijo bo Občina posredovala naprej pristojnemu ministrstvu. O tem ali bo država namenila sredstva za odpravo škode oziroma, kdo je upravičen do povračila in v kakšni višini pa odloča izključno država oziroma pristojno ministrstvo,” so še povedali na Občini Domžale.

Miha Ulčar; Foto: arhiv domžalca

 

Komentarji uporabnikov
Tagi