Skupščina Gasilske zveze Domžale – novi predsednik je postal Matjaž Korošec

Delegati prostovoljnih, industrijskih gasilskih društev in poklicne gasilske enote CZR Domžale, so se v petek, 11. septembra 2020, zbrali na Skupščini Gasilske zveze Domžale, ki tradicionalno vsako leto poteka v dvorani gasilskega doma na Žejah pri Sveti Trojici. Na skupščini so delegati in gostje prisluhnili poročilom funkcionarjev zveze za leto 2019 in načrtovanim planom dela za leto 2020. Podelili pa so tudi priznanja 3. stopnje Regija III. Skupščina je potekala v duhu priporočil NIJZ, primerna razdalja in nošenje mask.

Skupščine GZ Domžale sta se udeležila po dva delegata iz vsakega prostovoljnega in industrijskega gasilskega društva, ki delujejo v okviru domžalske gasilske zveze iz občin Domžale in Trzina. Kot gostje so se skupščine udeležili podpoveljnik Gasilske zveze Slovenije Klemen Repovž, župan Občine Trzin Peter Ložar in direktor Centra za zaščito in reševanje Domžale Andrej Jarc.

V uvodu je prisotne delegate in goste pozdravil podpredsednik GZ Domžale Anton Pavlič, saj je dosedanja predsednica GZ Domžale Marjeta Kristan letos januarja podala odstopno izjavo. Prisotnim je prebral tudi predlagan dnevni red ter predlog za delovno predsedstvo v sestavi Franc Pirnat (predsednik), člana pa Robert Hrovat in Miha Rožman. Za zapisnikarico je bila predlagana Francka Fugger, verifikacijska komisija v sestavi: predsednik Anton Bergant ter člana Andrej Pavlič in Anže Korošec, volilna komisija za izvolitev novega predsednika GZ Domžale v sestavi: predsednik Franc Mlakar ter člana Jože Ručigaj in Stanko Grčar, overovatelja zapisnika pa Marjan Smolnikar in Aleš Grm.

Anton Pavlič, podpredsednik Gasilske zveze Domžale je v uvodu skupščine pozdravil vse delegate in goste.

Matjaž Merkužič, poveljnik Gasilske zveze Domžale je podal pregled dogodkov za leto 2019, v katerem je bilo skupno 337 intervencij. Od tega 85 požarov, 121 nesreč v prometu, 105 tehničnih in drugih pomoči, 16 onesnaženj okolja ter nesreč z nevarnimi snovmi, 3 naravne nesreče, 3 delovne nesreče ter 1 intervencija pošiljka z nevarno snovjo (beli prah v kuverti). Leta 2019 so imeli tudi 31 prevozov pitne vode (PGD Ihan) na Brdo pri Ihanu. V GZ Domžale so imeli tudi izobraževanja, kjer je tečaj za pripravnike uspešno zaključilo 59 kandidatov, usposabljanje za operativnega gasilca pa je uspešno opravilo 25 kandidatov. 1 kandidat je postal nižji gasilski častnik, 1 kandidat pa gasilski častnik. Usposabljanje za pridobitev specialnosti v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu pa je sodelovalo 56 operativnih gasilcev. Izobraževanje za pridobitev poklica so opravili 3. kandidati in so se zaposlili v CZR Domžale.

Poročilo o operativnem delu gasilcev je podal Matjaž Merkužič, poveljnik Gasilske zveze Domžale.

Izvedli so tudi redno izobraževanje enot prve pomoči, sektorske in medsektorske vaje, tekmovanja pionirk in pionirjev, mladink in mladincev, članic in članov ter veterank in veteranov, na katerih je sodelovalo 55 enot iz GZ Domžale, kjer so dosegli zavidljive rezultate, saj je kar nekaj ekip šlo na regijska in državna tekmovanja. Gasilska zveza pa je nakupila veliko nove opreme, ki so jo že s pridom uporabljali v raznih zgoraj naštetih intervencijah. Izvedli pa so tudi veliko zaščitno reševalno vajo Domžale 2019, kjer so sodelovale vse veje civilne zaščite, gasilci GZ Domžale in ekipe Nujne medicinske pomoči ZD Domžale.

Ker je januarja predsednica GZ Domžale podala odstopno izjavo, so na skupščini volili novega predsednika GZ Domžale za obdobje 2020 – 2023. Kandidata sta bila dva. Matjaž Korošec iz PGD Domžale – mesto in Tadej Šinkovec iz PGD Rova. Ker je bilo glasovanje neodločeno – 8:8, sta kandidata vlekla žogice z listki (žreb) z nazivom predsednik GZ Domžale. Bolj srečno roko je imel Matjaž Korošec, ki je tako postal novi predsednik GZ Domžale. Čestitke novoizvoljenemu predsedniku.

Matjaž Korošec, novi predsednik Gasilske zveze Domžale.

Novoizvoljeni predsednik GZ Domžale Matjaž Korošec in podpoveljnik GZ Slovenije Klemen Repovž sta podelila tudi tri priznanja 3. stopnje Regija III, ki so jih dobili Jože Ručigaj iz PGD Jarše – Rodica, Cveto Rihtar iz PGD Domžale – mesto in Anton Bergant iz PGD Vir. Vsem iskrene čestitke tudi iz naše strani. Ob koncu so k besedi pristopili še gostje skupščine, ki so podali nekaj besed ob tem dogodku in delu GZ Domžale.

Od leve: Anton Pavlič, podpredsednik GZ Domžale, Matjaž Korošec, novi predsednik GZ Domžale, Matjaž Merkužič, poveljnik GZ Domžale in Anže Korošec, član delovnega predsedstva skupščine in predsednik PGD Domžale-mesto.

Naj zaključimo s pozdravom: V SLUŽBI LJUDSTVA, NA POMOČ!

Avtor: Miro Pivar; Foto, video: Miro Pivar

Tagi