Pričetek rekonstrukcije ceste Dob-Češenik-Turnše – 1. faza

Iz Občine Domžale občanke in občane obveščajo, da pričenjajo z investicijo “Rekonstrukcija ceste Dob-Češenik-Turnše – 1. faza”.

Občina Domžale bo izvedla investicijsko vzdrževalna dela na zadnjem sklopu obnove omenjene ceste. Trasa 1. faze, s katero bodo pričeli 20. avgusta 2020, poteka od naselja Češenik do regionalne ceste v Dobu. V projektu rekonstrukcije ceste je predvidena obnova vodovoda ter morebitni drugi komunalni vodi. Investicijo bo izvajalo podjetje ELICOM d.o.o. iz Domžal, nadzor pa podjetje GIRI d.o.o. iz Ljubljane.

“V času izvedbe del bo oviran promet na cesti Dob-Češenik. Promet bo urejen s polovično zaporo ter občasnimi popolnimi zaporami prometa. Predviden zaključek izvedbe rekonstrukcije ceste je v mesecu novembru 2020. Prosimo za razumevanje,” so še povedali na Občini Domžale.

Miha Ulčar; Foto: Občina Domžale

 

Komentarji uporabnikov
Tagi