Ob prazniku Krajevne skupnosti Dob: “Ne pozabimo se spominjati”

V gozdu nad Brezovico, domačini ga imenujemo Hrastovec, je vsako leto tradicionalna slovesnost ob prazniku Krajevne skupnosti Dob, ki ga praznujemo v spomin na 7. julij 1941, ko je četa Kamniškega bataljona napadla nemškega okupatorja in mu prizadejala velike izgube, sama pa je izšla iz borbe kot zmagovalec brez žrtev. Spomenik je bil postavljen v avgustu 1959, vsako leto pa Krajevna organizacija borcev za vrednote NOB Dob Krtina v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Dob pripravi slovesnost, ki je namenjena spominu na dogodek iz druge svetovne vojne, kot dogajanjem v posameznem letu v krajevni skupnosti, ki je sicer znana pa odlični organiziranosti društev in organizacij, ki vsako leto prav ob prazniku KS 7. avgustu, pripravijo prijetne prireditve za popestritev dela in življenja v KS.

Letos teh prireditev zaradi ukrepov, povezanih s koronavirusom, ni bilo, borčevska organizacija pa se je skupaj s KS odločila, da na Hrastovcu spominsko prireditev pripravi 1. avgusta 2020 in nanjo povabi manjše število obiskovalcev.

Slovesnost se je začela z eno najbolj znanih partizanskih Hej, brigade, nadaljevala pa s položitvijo venca ob spominsko obeležje, kar so opravili Marija Ravnikar, predsednica Sveta KS Dob, ter predstavnika vodstva borčevske organizacije Vera Vojska, predsednica, in Jože Lončar, podpredsednik. Nato je predsednica Krajevne organizacije borcev za vrednote NOB v nagovoru spomnila na čase druge svetovne vojne, na pogum borcev, ki so bili pripravljeni za svobodo žrtvovati svoje življenja, in skupno dolžnost, da se žrtev spominjamo in smo jim hvaležni. Na kratko je spomnila na uspešno leto KS Dob, kjer se vedno kaj dogaja, hkrati pa pohvalila dejavnost številnih društev in organizacij, njihovih članov in članic, prostovoljcev, ki se v KS Dob trudijo, da bi bilo življenje pestrejše in prijetnejše. Ob letošnjem koronavirusu pa dajejo več poudarka svojim članom in članicam.

Njeni čestitki ob prazniku KS se je pridružila tudi Marija Ravnikar, predsednica Sveta KS Dob. Med prisotnimi je bil tudi Feliks Lampret, podpredsednik Sveta KS Dob ter člani sveta in nadzornega odbora. V kulturnem programu so sodelovali recitatorji, ki so s pesmimi Karla Destovnika Kajuha, Fani Okič in Mirke Sedmak Dečman spomnili na dneve druge svetovne vojne, recitator Jože Lončar pa se je predstavil s svojo pesmijo Ne pozabimo se spominjati ter razmišljanjem, v katerem je poudaril: »Jutri bo nov dan, to vsi vemo!Upam, da si vsi, skoraj vsi Slovenci, želimo, da bo jutri lepši dan, kot je danes. Upam, da bo naslednja vlada bolje vodila državo v prihodnost, kot so jo vlade do sedaj. Vodijo naj jo v dobro ljudstva, preteklost pa naj prepustijo zgodovinarjem.« Povabil je vse, da ob prazniku KS Dob izobesijo zastave.

Žal je koronavirus in ukrepi tudi v Krajevni skupnosti Dob preprečil marsikatero aktivnost v društvih in organizacijah. Vendar gre življenje naprej, kar kažejo tudi posamezne investicije na komunalnem področju, predvsem na področju vodooskrbe, krajani in krajanke pa se veselijo tudi začetka del pri obnovi drugega dela ceste Turnše – Češenik, ki je načrtovana za letošnjo jesen.

Vera

Komentarji uporabnikov
Tagi