Nova tehnična rešitev za zagotovitev varnejšega prečkanja železniškega prehoda na Rodici

Občina Domžale je v začetku aprila pričela z dodatnim zavarovanjem železniškega prehoda Jarše – Rodica. Slovenske železnice Infrastruktura d.o.o. in Direkcija za infrastrukturo, sektor za železnice sta k projektu podala vsa potrebna soglasja. Dela se bodo zaključili predvidoma v petek, 3. aprila, zaščitna ograja pa bo pritrjena v ponedeljek, 6. aprila 2020.

Leta 2017 in 2020 sta se na omenjenem prehodu pripetila dva izredna dogodka. Naveden železniški prehod dnevno uporablja zelo veliko ljudi, predvsem otrok in mladostnikov, obenem je to glavna in edina povezava za učence OŠ Rodica ter študente Biotehniške fakultete Ljubljana, Oddelek za zootehniko, Groblje, na poti v šolo oziroma domov.

Na Občini Domžale so povedali, da so zato sprejeli takojšnjo in hitro rešitev za zagotovitev dodatne varnosti omenjenega železniškega prehoda in sicer bo le-ta po novem dodatno zavarovan z zaporo, ki bo fizično onemogočala neposreden dostop do železniških tirov. “To bomo izvedli s postavitvijo ograje za pešce in kolesarje, ki bo v največji možni meri izključila možnost neposrednega prečkanja. Hkrati se varovanje izvede tudi 10 metrov levo in 10 v desno stran, za preprečitev izogibanja na novo postavljeni ureditvi. Tehnično rešitev bomo v ustrezni obliki izvedli na obeh straneh prečkanja, torej na vzhodni in zahodni strani, v obeh smereh Domžale – Kamnik. S posegom v zemljišče smo pričeli 1. aprila 2020 in zaključili predvidoma do petka, 3. aprila 2020. Zaščitna ograja pa bo pritrjena v ponedeljek, 6. aprila 2020,” so v zvezi z investicijo še povedali na Občini Domžale.

Miha Ulčar; Foto: Občina Domžale

Tagi