Koronavirus: ZD Domžale zagotavlja nujno medicinsko pomoč tudi za območje občine Kamnik

Vzpostavili dekontaminacijsko točko, namenjeno za razkuževanje reševalnih vozil in zaščitno reševalne opreme

ZD Domžale od danes naprej zagotavlja nujno medicinsko pomoč tudi na območju občine Kamnik oziroma pokriva celotno območje, ki ga je s svojim delovanjem pokrival ZD Kamnik. ZD Kamnik je namreč z današnjim dnem do preklica zaprt.

Iz Štaba Civilne zaščite Občine Domžale so nam sporočili, da so zaradi povečanega obsega delovanja ZD Domžale poslali še eno urgentno zahtevo na pristojno ministrstvo, da jim takoj zagotovi potrebno in ustrezno zaščitno opremo za zaščitno-reševalne enote in službe sistema zaščite in reševanja, javne zavode, javna podjetja in druge organizacije ter sestave v občini, ki so vključeni v boj proti širjenju virusa.

Preko Centra za zaščito in reševanja Domžale smo vzpostavili dekontaminacijsko točko, ki je namenjena izključno za razkuževanje reševalnih vozil in zaščitno reševalne opreme.

V občini Domžale je še naprej zagotovljeno nemoteno in neprekinjeno delovanje: javne zdravstvene službe, javne gasilske službe, pomoči na domu ter druge javne storitve iz občinske pristojnosti kot so preskrba s pitno vodo, odvajanje komunalnih odpadnih voda, odvoz smeti, ipd.

V občini Domžale ves čas spremljamo stanje in razmere glede epidemije COVID-19 in izvajamo ukrepe, v skladu z navodili pristojnih ministrstev in Uprave za zaščito in reševanje Republike Slovenije.

Nadaljnje informacije o novem koronavirusu bodo s strani Občinskega štaba CZ Občine Domžale podali predvidoma vsak dan.

Občane in občanke v Občinskem štabu CZ Občine Domžale še naprej naprošajo, da dosledno upoštevajo navodila Ministrstva za zdravje in Nacionalnega instituta za javno zdravje pri izvajanju samozaščitnih ukrepov, s čimer bodo na najboljši možni način prispevali k upočasnitvi širjenja virusa. Prav tako jih naprošajo, da ne prihajajo v Zdravstveni dom, če res ni nujno.

  • OO Rdeči križ Domžale – 031/699-224 od ponedeljka do petka med 9. in 12. uro. Za starejše občane, ki živijo sami in potrebujejo dostavo nujnih življenjskih potrebščin.
  • ZD Domžale– 041/410-238, vsak dan od ponedeljka do petka, od 9. do 13. ure in od 18. do 19. ure, nudenje psihosocialne pomoči.

Miha Ulčar; Foto: Občinski štab CZ Občine Domžale

Komentarji uporabnikov
Tagi