Koronavirus: Stanje in aktivnosti v občini Domžale – 14. 3. 2020

V občini Domžale nadaljujejo z vsemi potrebnimi aktivnostmi glede koronavirusa, ki sledijo ukrepom in navodilom pristojnih ministrstev ter Uprave za zaščito in reševanje Republike Slovenije.

Civilna zaščita občine Domžale ima v skladu z načrtom pripravljenih še več ukrepov, ki jih bo uvajala postopoma glede na potrebe in navodila pristojnih, s čimer so pripravljeni na dolgotrajnejše delovanje reševalnih ekip in služb.

“V pripravljenosti so ekipe prve pomoči, s katerimi smo izvedli posvet in informiranje glede njihovih nalog pri prevozu, negi obolelih ter pri oskrbi ogroženih. Ekipe prve pomoči bodo nudile dodatno pomoč, v kolikor bo pomoč zaprošena s strani ZD Domžale,“ je povedala mag. Renata Kosec, podžupanja in članica Štaba Civilne zaščite Občine Domžale.

Območna enota Rdečega križa Domžale bo koordinirala humanitarno pomoč za ljudi, ki bodo v domači oskrbi in ne bodo imeli možnosti zagotovitve oskrbe s hrano, higienskimi pripomočki in zdravili.

Nadaljnje informacije o novem koronavirusu bodo podali predvidoma vsak dan.

Občane in občanke še naprej naprošajo, da dosledno upoštevajo navodila Ministrstva za zdravje in Nacionalnega instituta za javno zdravje pri izvajanju samozaščitnih ukrepov, s čimer bodo na najboljši možni način prispevali k upočasnitvi širjenja virusa. Prav tako jih naprošajo, da ne prihajajo v Zdravstveni dom, če res ni nujno.

Smo bili v našem uredništvu s strani več občanov opozorjeni, da se v gostinskih lokalih še vedno zbira veliko število ljudi. Ob tem se sprašujejo, če Domžalčani še res niso dojeli, kako resna je situacija. Kljub temu, da je zaenkrat prepovedano zbiranje ljudi na prireditvah v zaprtih javnih prostorih, kjer se zbira več kot 100 ljudi, vseeno ni odveč priporočilo, da se, če je le možno, izognemo stikom z večjim številom ljudi.

Miha Ulčar; Foto: Občinski štab CZ Domžale

Komentarji uporabnikov
Tagi