Koronavirus – aktualne informacije v občini Domžale in seznam ponudnikov zaščitnih mask

Štab civilne zaščite Občine Domžale si že od pojava virusa Covid-19 v Sloveniji prizadeva zagotoviti dovolj zaščitne opreme. Kljub vsakodnevnim opozorilom pristojnim ministrstvom, dobave zaščitne opreme ni. Zato se trenutne zaloge zaščitne opreme zagotavljajo za vse izpostavljene ekipe in službe, ki zagotavljajo nujno pomoč občankam in občanom in ki so potencialno najbolj izpostavljeni okužbam (Civilna zaščita Občine Domžale, ZD Domžale, Center za zaščito in reševanje Domžale, OZ Rdeči križ Domžale, prostovoljna gasilska društva, taborniki in skavti, ki delujejo kot prostovoljci, Dom upokojencev Domžale, MGC Bistrica, Comett – izvajanje pomoči na domu, občinska redarska služba, itd).

Glede na navedeno, je Območna obrtna-podjetniška zbornica Domžale na pobudo Štaba Civilne zaščite Občine Domžale pripravila seznam ponudnikov zaščitnih mask, preko katerih se bodo občanke in občani lahko dogovorili za nakup mask. Seznam ponudnikov in navodila za nošenje pralnih zaščitnih mask najdete v priponkah spodaj.

Pri Domu upokojencev Domžale so danes taborniki postavili šotora, ki bosta namenjena za zagotavljanje logističnih pogojev v primeru okužbe z virusom.

Iz Štaba Civilne zaščite Občine Domžale so tudi sporočili, da občinski redarji izvajajo obhode na območju občine Domžale, zlasti na območjih osnovnih šol, igrišč, parkov, rekreacijske osi Kamniška Bistrica in drugih javnih površin: “Večjih kršitev ni bilo, pa vendar pozivamo vse občanke in občane, da sledijo navodilom in ukrepom pristojnih organov. Bodimo odgovorni do sebe in do drugih. Ostanimo doma, ko pa se odpravimo na sprehod v naravo, to počnite posamično ali v družbi svojih družinskih članov, poiščite manj obljudene poti, v kolikor se s kom srečate, pa ohranite varnostno razdaljo.”

Preko OZ Rdečega križa Domžale s pomočjo tabornikov in skavtov poteka nemotena pomoč ogroženim starejšim občanom in občankam.

Ponovno pozivamo vse občanke in občane, da dosledno upoštevajo vsa navodila, saj so bili ukrepi sprejeti za zaščito in preprečevanja širjenja virusa COVID-19 in ohranjanja našega zdravja.

V kolikor zaznate kršitve navodil in odredb pristojnih ministrstev vas naprošajo, da le-te nemudoma prijavite na pristojni Zdravstveni inšpektorat RS.

V občini Domžale ves čas spremljamo stanje in razmere glede epidemije COVID-19 in izvajamo ukrepe, v skladu z navodili pristojnih ministrstev in Uprave za zaščito in reševanje Republike Slovenije.

Nadaljnje informacije o novem koronavirusu bodo s strani Štaba CZ Občine Domžale podani predvidoma vsak dan.

  • OO Rdeči križ Domžale – 031/699-224 od ponedeljka do petka med 9. in 12. uro. Za starejše občane, ki živijo sami in potrebujejo dostavo nujnih življenjskih potrebščin.
  • ZD Domžale– 041/410-238, vsak dan od ponedeljka do petka, od 9. do 13. ure in od 18. do 19. ure, nudenje psihosocialne pomoči.

Miha Ulčar; Foto: Štab CZ Občine Domžale

Tagi