Gradnja pločnika na Škrjančevem

Na Škrjančevem poteka gradnja novega pločnika, od trgovine Vodoterm do avtomobilskega salona Honda, zaradi izgradnje pločnika in preplastitve vozišča.

Na Občini Domžale so v zvezi z investicijo povedali, da so dela v zaključni fazi, robniki so že postavljeni, sanirane so točkovne poškodbe na kanalizaciji, prav tako so že pripravljeni tudi vodi za javno razsvetljavo. Zaščiteni so prometno nevarni deli pločnika ob objektih, zamenjan je slabši del spodnjega ustroja ceste. Dela potekajo po planih, v naslednjih dneh se bodo opravila še ostala dela, ter asfaltiranje cestišča.

Na Občini Domžale se zahvaljujejo se za potrpežljivost.

Miha Ulčar; Foto: Vido Repanšek / Občina Domžale

Tagi