Domžalski svetniki potrdili letošnje občinske nagrajence, Veri Vojska naziv Častna občanka

Domžalski občinski svetniki so se danes v četrtek, 18. junija 2020, sestali na 12. redni seji Občinskega sveta Občine Domžale, ki je bila sicer sklicana za mesec marec, pa potem zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni Covid-19 in varnostnih razlogov ni bila izvedena. Svetniki so imeli kar obsežen dnevni red in sicer kar enajst točk dnevnega reda. So pa med drugim sprejeli tudi Sklep o podelitvi priznanj Občine Domžale v letu 2020. Dobili smo tudi novo častno občanko in sicer so svetniki ta naziv podelili Veri Vojska za njeno izjemno požrtvovalnost, sposobnost povezovanja in sodelovanja, skrb za sočloveka ter za promocijo občine.

Ker seja Občinskega sveta Občine Domžale še vedno poteka, glede na obsežno gradivo pa se bo po vsej verjetnosti zavlekla v pozne večerne ure, v tem prispevku predstavljamo nagrajence Občine Domžale za leto 2020, kar so svetniki tudi že potrdili, ostali potek seje in sprejete odločitve pa vam bomo predstavili v prihodnjih dneh.

Odlok o priznanjih Občine Domžale določa priznanja občine, ki se podeljujejo posameznikom, skupinam ali pravnim osebam za dosežke na različnih področjih dela in ustvarjanja, s katerimi pripomorejo k boljšemu, kvalitetnemu in bogatejšemu življenju občanov ter k ugledu in razvoju Občine Domžale.

Ob tej priložnosti velja spomniti, da se plakete in nagrade občinskim nagrajencem podeljuje na slavnostni seji ob občinskem prazniku, ki ga praznujemo v mesecu aprilu. Letos so ukrepi v zvezi s preprečevanjem epidemije preprečili tako marčevsko sejo občinskega sveta kot tudi praznovanje občinskega praznika, zaradi česar bodo občinski nagrajenci plakete in nagrade prejeli malce kasneje kot prejšnja leta.

Častni občan – Vera Vojska

Za izjemno požrtvovalnost, sposobnost povezovanja in sodelovanja, skrb za sočloveka ter za promocijo občine.

Vera Vojska je ena najbolj prepoznavnih osebnosti v domžalski občini. S svojimi aktivnostmi in pozitivno osebnostjo ter željo pomagati sočloveku, tudi v stiski, pušča izjemen pečat v lokalnem življenju. Pri svojem delu se je povezala z mnogimi občani, skupnostmi, organizacijami in društvi ter je ostala aktivna tudi po upokojitvi.

Zlata plaketa – Dr. Franc Hribovšek

Za prizadevno delo na področju varovanja in krepitve kulturne dediščine, posebej folklore.

Srebrna plaketa – Nina Mav Hrovat

Za njeno delo na področju promocije branja otrok, ustvarjanja kulturnega življenja v Radomljah in izjemnega pisanja za otroke in mladino.

Srebrna plaketa – Ivan Kozarič

Za dolgoletno delo na glasbenem področju, igranje pri Godbi Domžale in ohranjanje lovske glasbene kulture v Domžalah.

Bronasta plaketa – Mirjana Kavčič

Za dolgoletno članstvo v Foto kino in video klubu Mavrica Radomlje.

Bronasta plaketa – Kulturno društvo Ženski pevski zbor Stane Habe Domžale

Ob jubileju – 40-letnici uspešnega dela.

Bronasta plaketa – Marta Majdič

Za njeno ljubiteljsko in požrtvovalno delo v domačih gledališčih predstavah.

Nagrada Občine Domžale – Šahovska sekcija Društva upokojencev Domžale

Za uspešno organizacijsko in tekmovalno delo na področju šaha upokojencev.

Nagrada Občine Domžale – Spominčica – Združenje za pomoč pri demenci Slovenije, podružnica Domžale

Za pionirsko in izjemno delo na področju ozaveščanja in obveščanja javnosti o demenci.

Nagrada Občine Domžale – Tone Bakšič

Za dolgoletno nesebično delo v društvih in v Društvu Lipa Domžale.

Nagrada Občine Domžale – Slavko Hren

Za njegovo delo v Moškem pevskem zboru upokojencev Janez Cerar Domžale.

Nagrada Občine Domžale – Pia Brodnik

Za njeno dvajsetletno sodelovanje v Kulturnem društvu Miran Jarc Škocjan.

Čestitke novi časti občanki Veri Vojska ter tudi vsem ostalim prejemnikom plaket in nagrad Občine Domžale!

Miha Ulčar; Foto: arhiv domžalca

 

Komentarji uporabnikov
Tagi