Dekanijsko srečanje odraslih pevskih zborov

V nedeljo, 27. novembra 2016, se je v cerkvi Marije Vnebovzete v Domžalah slišala pesem, ki jo je napisal in uglasbil dolgoletni domžalski župnik prof. Matija Tomc. Ob 30. obletnici njegove smrti se je odvijala revija odraslih pevskih zborov iz vse domžalske dekanije.

8. februarja, na slovenski kulturni praznik letos, je pred 30 leti je za vedno zaspal prof. Matija Tomc, dolgoletni domžalski župnik in eden najvidnejših slovenskih skladateljev 20. stoletja. Za domžalsko župnijo je zato dan, ko Slovenija slavi svoje ustvarjalce na področju duhovne kulture, še poseben dan spomina in zaveze ohranjanju dediščine velikega skladatelja. Zato so tudi v vsakoletnem dekanijskem srečanju revije odraslih cerkvenih pevskih zborov revijo pripravili v domžalski cerkvi, kjer so zbori peli Tomčeve pesmi.

Tomčevo delo je presegalo meje župnije, a so mnoga njegova dela vzklila prav tu. Občudujemo njegovo delavnost in urejenost, ki sta mu omogočili, da je združeval pastoralno in glasbeno delovanje. Vsako od njiju namreč zahteva celega človeka. Tomcu so bili krščanstvo, duhovništvo in evangelij navdih in hrana duha, ki je ustvarjal čudovite glasbene stvaritve. Ljubezen do slovenstva mu je dajala krila, da je dragocene zaklade narodne pesmi plemenitil s skladateljskim genijem, jih tako ohranjal, oživljal in bližal celotnemu narodnemu občestvu. Obenem je evangeljske vrednote tudi preko glasbe na nek način posredoval celotni družini naroda. Njegovo delovanje na področju tudi svetne kulture je lahko navdih in spodbuda, da se tudi župnijsko občestvo bolj zaveda vpetosti in dialoga s celotnim okoljem, v katerem živi.

Tako so se pevke in pevci osmih zborov spomnili župnika in skladatelja prof. Matije Tomca ter njemu v čast peli njegove pesmi. Najprej nas je pozdravil domžalski župnik mag. Klemen Svetelj, ki je med drugim dejal: »Vesel sem, da je ta revija na prvo adventno nedeljo. Začenja se tudi začetek cerkvenega novega leta, hkrati pa tudi povabilo, da pridemo v globino svojega dostojnega življenja. Globina je tista, ki nas bo napolnila … Naj bo ta začetek Adventa vesel, v glasbi brez globine ne gre. Naj današnji popoldan ne bo samo v notah, ampak naj bo napolnjeno z vsebino, s tisto vsebino, katero je prof. Tomc napisal v marsikatero melodijo, ki jo boste danes zapeli z vsem srcem …«

Na začetku revije je zaigral Trobilni kvintet župnije Domžale, zatem pa so se ob povezovanju programa Janeza Kozjeka zvrstili Moški PZ župnije Sv. Martina Moravče – zborovodja Alojzij Štefan, MePZ župnije Sv. Martina Moravče – zborovodja Dominik Štefan, orgle Tomaž Pirnat, Cerkveni PZ župnije Trzin – Zborovodja in organist Franci Banko, MePZ Sv. Mihaela župnije Mengeš – zborovodja Andrej Levec, orgle Ana Kešnar, MePZ župnije Dob – zborovodja in orgle Marko Starbek, MePZ župnije Brdo – zborovodja Špela in Matevž Kink, MePZ župnije Sv. Jožefa Vir – zborovodja Meta Prelovšek, orgle Boštjan Černe ter MePZ Marije Vnebovzete župnije Domžale – zborovodja Ksenija Kozjek, organist Janez Kozjek. 

Ob koncu je dal blagoslov dr. Andrej Marko Poznič, župnik v Ihanu ter dekan Dekanije Domžale, zatem pa so združeni zbori dekanije Domžale skupaj zapeli ob spremljavi trobilnega kvinteta župnije Domžale ter organista Tomaža Pirnata pod vodstvom zborovodkinje Ksenije Kozjek še tri pesmi prof. Matije Tomca. 

Avtor: Miro Pivar; Foto, video: Miro Pivar
Komentarji uporabnikov