Črna packa pri Ihanu: Na kraju »zločina« poleg odpadkov odvrgel tudi položnico s podatki

Saj ni res, pa je, da nekateri takšne stvari počnejo tudi v 21. stoletju! S temi besedami lahko opišemo ravnanje neznanega storilca, ki je v noči iz sobote na nedeljo v gozdu, ki obdaja Preloško cesto (Študa-Ihan) in sicer na levem bregu reke Kamniške Bistrice, kjer se nahajajo zapornice za kanal, pripeljal večjo količino komunalnih odpadkov in jih tam odložil, nato pa ga je vzela noč. Najbolj ironično pri vsem skupaj pa je, da se v bližini nahaja opozorilna tabla z napisom: »Poskrbimo da naše okolje ostane čisto. Vse odpadke, tudi biološke (zemlja, vejevje) odpeljite na deponijo Dob.«

Po pripovedovanju občana, ki se vsako jutro skupaj s svojim štirinožnim prijateljem sprehaja v tamkajšnji okolici, je odložene odpadke opazil v nedeljo zjutraj. Ker se tam sprehaja vsakodnevno, mu je bilo takoj jasno, da je nekdo tja pripeljal odpadke preko noči. Občanu pri tem ni jasno, da je morala ta oseba najprej naložiti odpadke in če so bili že enkrat naloženi na prikolici ali pa v kateremkoli vozilu, bi bilo čisto vseeno, če bi se ta oseba ob delavniku zapeljala na Center za ravnanje z odpadki v Dob, kjer bi lahko odpadke odložila brezplačno. Ne, raje je »posvinjala« naša naravna pljuča, kot pa da bi se zapeljala nekaj kilometrov in odpadke odložila tam, kjer poskrbijo za ustrezno ravnanje z odpadki.

Kraj naravovarstvenega zločina smo si po obvestilu ogledali tudi mi in ga dokumentirali. Kot boste lahko videli na fotografijah, je neznana oseba tja pripeljala vse možno, kar se ji je nabralo doma. Od komunalnih odpadkov, ki nastajajo vsakodnevno in se jih drugače odlaga v komunalne zabojnike, katere ima doma vsako gospodinjstvo ter tudi komunalne odpadke, ki v gospodinjstvih nastajajo občasno – kosovni odpadki, ki jih je možno v vsak dan v času uradnih ur pripeljati na Center za ravnanje z odpadki v Dob ali pa jih pred gospodinjstvom odložiti v času odvoza kosovnih odpadkov, ki v občini Domžale poteka dvakrat letno.

Občan je v naravo odvrgel prazne pločevinke, revije in časopise, dva jogija, kovter, stiropor, plastične zabojnike, pisarniški stol, leseno konstrukcijo ter različne gospodinjske odpadke. Odvrgel pa je še nekaj, za kar pa gotovo ne ve. Med komunalnimi odpadki se namreč nahaja tudi položnica za komunalne storitve, ki je sicer iz leta 2013, so pa na njem navedeni podatki gospodinjstva. Zaradi varstva osebnih podatkov ne bomo razkrili podatkov iz položnice, lahko pa povemo, da gre za gospodinjstvo na Pšati.

Kljub temu, da živimo v 21. stoletju ter zelo dober in učinkovit sistem izvajanja javne službe ravnanja z odpadki, imajo nekateri posamezniki naravo še vedno za odlagališče. Kaj razmišljajo pri tem, ne vemo. Gotovo pa ne prav veliko. Bo pa zaenkrat še neznani storilec, na podlagi svojega podpisa, ki ga je pustil tam, zagotovo pristojnim službam kmalu znan.

V Centru za ravnanje z odpadki v Dobu poskrbijo za ustrezno ravnanje z odpadki

Prevzem ločeno zbranih odpadkov (embalaža in biološki odpadki – v kolikor imate rjav zabojnik) ter kosovnih in nevarnih odpadkov v centru za ravnanje z odpadki je uporabnikom zaračunan v sklopu izvajanja javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, kar pomeni, da zgoraj naštete vrste frakcij uporabniku ob dovozu v center ne bodo posebej zaračunane.

Uporabnikom, ki so vključeni v zbiranje in predelavo organskih odpadkov (torej tisti, ki imajo doma rjav zabojnik), je v centru za ravnanje z odpadki omogočeno oddajati zeleni vrtni odpad (vejevje, listje, ipd.). Prevzem teh odpadkov je strošek v sklopu izvajanja javne službe ravnanja z odpadki, ki se uporabnikom ob dovozu v center ne zaračuna.

V Center za ravnanje z odpadki lahko pripeljete tudi mešane komunalne, gradbene in druge odpadke, ki jih ustrezni predpisi ne določajo kot ločeno zbrane frakcije, vendar jih je potrebno v zbirnem centru sprejemati v okviru izvajanja javne službe. Pri tem želimo poudariti, da stroški ravnanja s temi odpadki niso vključeni v izvajanje javne službe in se uporabnikom zaračunajo ob dovozu v zbirni center, in sicer po enotnem ceniku, ki ga najdete na dnu strani.

Namen zbirnega centra je, da se zbirajo večje količine komunalnih odpadkov, ki občasno nastajajo v gospodinjstvih in ki jih ni mogoče odložiti v sistem organiziranega rednega prevoza komunalnih odpadkov. Prav tako pa v gospodinjstvih nastajajo manjše količine nevarnih odpadkov, ki imajo strupene, vnetljive ali celo eksplozivne lastnosti in bi njihovo odlaganje med preostale odpadke za okolje pomenilo nepopravljivo škodo.

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Miro Pivar

Komentarji uporabnikov
Tagi