V MGC Bistrica družabni dogodki prestavljeni

Minuli teden so v MGC Bistrica uspešno izpeljali napovedane dogodke, za prihajajoči teden pa so jih zaradi odredb primorani prestaviti na kasnejši datum.

Avla MGC Bistrica je tako dobila novo podobo in sicer z novo razstavo slik. Avtorica tokratne razstave je gospa Vlasta Janžekovič, ki je pred časom za svoj dom izbrala Domžale. Leta 2005 se je ob upokojitvi priključila slikarski skupini Univerze za tretje življenjsko obdobje Lipa Domžale in v slikarstvu našla nov smisel za prijetno zapolnitev prostega časa. S pomočjo izbranih barv se gospa Vlasta predaja slikanju in z izjemno subtilnostjo zliva svojo dušo v pokrajinske motive.

Ker so obiski v MGC Bistrica trenutno prepovedani, se bodo gostitelji skupaj z organizatorji razstave skušali dogovoriti o časovnem podaljšanju le te, medtem pa bodo slike za začasen ogled dostopne na Facebook strani MGC Bistrica.

Društvo ODNOS je skupaj z Inštitutom za afriške študije in Društvom UP ob podpori in sodelovanju Urada vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov in Sklada za azil, migracije in vključevanje (AMIF) v okviru projekta »Obeležitev svetovnega dneva beguncev«, v avli MGC Bistrica pripravil zanimiv medkulturni in medgeneracijski dogodek.

Prvi del srečanja je bil kulturno – glasbeno obarvan, s številnimi plesnimi vložki, katerim je sledila okrogla miza na temo »Vključevanje beguncev v lokalno okolje: pričakovanja beguncev in lokalne skupnosti, izzivi sobivanja«, ki so se je udeležili predstavniki lokalnih, državnih in civilnodružbenih (nevladnih) organizacij pomembnih v procesu integracije ter pri ustvarjanju vključujočega okolja. Posvet je bil namenjen izmenjavi izkušenj, predstavitvi izzivov, dobrih praks, ovir pri vključevanju/integraciji v lokalnem, državnem in mednarodnem kontekstu ter zbiranju predlogov pri ustvarjanju vključujoče družbe. Namreč, tudi Domžale že imajo izkušnje z vključevanjem migrantov in beguncev v lokalno skupnost.

Zaradi preventivnih ukrepov, MGC Bistrica zapira vrata doma za vse obiskovalce, brez izjeme. Prosijo za razumevanje, strpnost in spoštovanje ukrepov, ki so za branje dostopni v prilogi (PDF). Hvala.

Avtor: Petra Petravič; Foto: MGC Bistrica

Tagi