Učenci OŠ Dragomelj v šolo hodili s Pešbusom

Učenci 1., 2., 3., 4. in 5. razreda OŠ Dragomelj so dva tedna v oktobru hodili v šolo s Pešbusom, ki je ena izmed dejavnosti programa Aktivno v šolo. Učiteljica Jasmina Hribar je pred startom Pešbusa pripravila vse potrebno za njegovo delovanje. Po zbranih prijavah se je na Pešbus odpravilo vsak dan okoli 50 učencev.

V obeh tednih so učence spremljali prostovoljci in sicer: 5 gasilcev, 2 stara starša, 5 staršev in 8 učiteljev. Pešbus OŠ Dragomelj je imel pet različnih prog. Tako so učenci iz Bišč, Pšate, Male Loke, Šentpavla in Podgorice v šolo v teh dneh prihajali peš ob spremstvu prostovoljcev.

Otroci so v sprehodu s svojimi sošolci in v spremstvu odrasle osebe uživali, starši pa takrat niso bili obremenjeni z jutranjim razvažanjem.

Nekaj vtisov udeležencev Pešbusa:

Borut, 5.a: »Mislil sem, da bodo s Pešbusom hodili tudi starejši učenci.«

Katja, 2.b: »Všeč mi je bilo, ker sem lahko ob poti hranila kokoši. V žepu sem imela koruzo.«   

Zala, 2.b: »S Pešbusom sem prišla v šolo devetkrat. Ob koncu smo bili nagrajeni z liziko.«

Avtor: Metka Murn

Tagi