Skupaj za lepšo starost

Na Inštitutu RS za socialno varstvo ob podpori Občine Domžale in v sodelovanju z Domom upokojencev Domžale pripravljamo analizo potreb po storitvah dolgotrajne oskrbe. Prepoznati namreč želimo potrebe na področju skrbi za starejše ter na tej osnovi predlagati razvoj oskrbe v prihodnje. Analiza bo služila tudi kot podlaga za pripravo strategije za starejše s konkretnimi ukrepi, kaj bo morala Občina Domžale v prihodnjih letih narediti na tem področju. 

V ta namen smo pripravili tudi ta vprašalnik, s katerim želimo ugotoviti, kako razširjene in dostopne so trenutno storitve za starejšo populacijo v vaši občini ter predvsem, kaj občani na tem področju želite v prihodnje. Vaši odgovori bodo zelo dragoceni in pomembni za vse, ki želimo slišati potrebe ljudi in tudi sistematično odgovarjati nanje.

Vprašalniki so bili razposlani v avgustovski številki Slamnika, v katerem je poleg vprašalnika priložena kuverta s plačano poštnino. Vprašalniki so dostopni tudi po različnih lokacijah v občini (npr. Dom upokojencev Domžale, Knjižnica Domžale, Občina Domžale, ipd.), kjer ga lahko na samem mestu izpolnite in oddate v za to posebej pripravljeno škatlo. Obenem smo pripravili tudi spletni vprašalnik, ki ga izpolnite preko telefona ali računalnika. Do njega dostopate preko spletne povezave (https://irssv.1ka.si/skupajzalepsostarost) ali QR kode.

Vprašalnik izpolnite ne glede na vašo starost, priporočljivo je, da ga izpolni najstarejša oseba v gospodinjstvu. Mlajše pa naprošamo, da so pri tem svojim starejšim družinskim članom, če je to potrebno, v pomoč.

Izpolnjene vprašalnike bomo zbirali do konca septembra 2019. Če imate v zvezi z vprašalnikom kakršnakoli vprašanja, nas  kontaktirajte na 01 2000 257 (Mateja Nagode, Inštitut RS za socialno varstvo) ali na irssv@siol.net.

Vaši odgovori so zelo dragoceni in pomembni za vse, ki želimo slišati potrebe ljudi in sistematično odgovarjati nanje, zato vas vljudno vabimo k sodelovanju in soustvarjanju lepše starosti!

Občina Domžale
Inštitut RS za socialno varstvo
Dom upokojencev Domžale

 

Tagi