Za pomoč starejšim vabimo k sodelovanju prostovoljce iz občine Lukovica

Sredi junija 2021 se je pričel izvajati projekt »Točka za starejše – Vzpostavitev modela in storitev za pomoč starejšim na domu«, ki bo omogočil prenos znanja, praktičnih izkušenj, storitev svetovanja in pomoči na domu skozi predavanja ter delavnice za prostovoljce in občinske koordinatorje. K sodelovanju vabimo prostovoljce, ki bodo vključeni v več ravneh projekta, kot prostovoljci na terenu ali v lokalnih pisarnah.

Vodilni partner projekta je Lokalna akcijska skupina Srce Slovenije, partnerji pa Občina LitijaObčina Lukovica in Društvo upokojencev Šmartno pri Litiji. V prvi fazi (leto 2021) se bo izvedla predstavitev primera dobre prakse Zavoda Oreli iz Kamnika ter prenos njihovega znanja in izkušenj na preostalo območje LAS Srce Slovenije. V ta namen se bo organiziralo predavanje o Strategiji dolgožive družbe ter tri delavnice na temo prostovoljstvaprojektnega vodenja ter vzpostavitve in vodenje točk za starejše. Delavnice bodo namenjene vsem, ki želijo spoznati kamniški model in pridobiti veščine za koordinatorja mreže za pomoč starejšim. Za vsako partnersko občino se bo pripravila strategija razvoja storitev za starejše na osnovi izvedene analize obstoječega stanja in želenega končnega stanja, kar bo podlaga za aktivno izboljšanje obstoječih storitev in uvajanja novih. V drugi fazi (leto 2022) pa bodo v Litiji, Lukovici in Šmartnem pri Litiji vzpostavljene tri »Točke za starejše«, vzpostavila se bo mreža sodelujočih organizaciji in prostovoljcev, razvile pa se bodo tudi storitve za starejše. Na točkah za starejše bo omogočeno sprejemanje telefonskih klicev, elektronske pošte, pa tudi osebni obisk, kjer bodo starejši lahko povprašali za nasvet in pomoč. Pripravila se bodo tudi navodila za uporabo točke za starejše, ki se bodo promovirala po različnih kanalih.

Svoj interes za vključitev v mrežo prostovoljcev sporočite na anita.molka@razvoj.si ali pokličite na 01 8962 710. Zelo je pomembno, da se pravočasno prijavite, saj bomo jeseni pričeli z delavnicami in izobraževanji. Za vse dodatne informacije nas kontaktirajte.

Prvi sestanek partnerjev projekta LAS »Točka za starejše« na Občini Litija z dne 22. junija 2021.

Več o projektu si preberite na spletni strani LAS Srce Slovenije, www.las-srceslovenije.si.

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014-2020. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za vsebino je odgovoren LAS Srce Slovenije.

Anita Molka, Razvojni center Srca Slovenije

Tagi