Točka za starejše – podporne storitve za starejše občanke in občane Lukovice

Dobra praksa organizirane prostovoljne pomoči doma živečim starejšim iz Kamnika se s projektom Točka za starejše prenaša še v druge dele območja LAS Srce Slovenije. V prvi fazi se je pridobilo znanje in praktične izkušnje iz dobre prakse delovanja kamniškega Zavoda Oreli, ki kaže na to, da je za dobro organizacijo ključna koordinacijska pisarna, ki sprejema prošnje za pomoč od starejših in obenem hitro in učinkovito skoordinira pomoč s pomočjo lokalnih inštitucij in prostovoljcev. V drugi fazi se je mreža sodelujočih organizacij in prostovoljcev razširila na širše območje LAS, odprle so se nove Točke za starejše, in sicer v Litiji, Lukovici in Šmartnem pri Litiji.

K LAS projektu Točka za starejše je v sodelovanju z Društvom upokojencev Lukovica pristopila tudi Občina Lukovica. Svetovalna pisarna “Točka za starejše” je pričela delovati v začetku letošnjega leta, z njo pa so vzpostavili podporne storitve za starejše občanke in občane Lukovice. Namen svetovalne pisarne je povezati vse podporne institucije, vzpostaviti podporne storitve za starejše in sodelovati za dobro starejših občanov. Aktivnosti se izvajajo v okviru LAS projekta »Točka za starejše«, ki ga koordinira LAS Srce Slovenije, partnerji pa so Občina Lukovica, Društvo upokojencev Šmartno pri Litiji in Občina Litija.

V prostorih Društva upokojencev Lukovica (Stari trg 1, Lukovica, pritličje, vhod zadaj), se je tako vzpostavila pisarna za pomoč starejšim iz občine Lukovica. Omogočeno je sprejemanje telefonskih klicev, elektronske pošte in  osebni obisk, kjer starejši lahko povprašajo za nasvet in pomoč prostovoljce, ki delajo tudi na terenu (pogovor, dostava hrane, pomoč pri opravilih, spremstvo v trgovino, k zdravniku, na pošto, učenje uporabe pametnega telefona in računalnika, pomoč pri izpolnjevanju obrazcev, ipd.).

⇒Naročilo za pomoč lahko oddate preko obrazca za naročilo pomoči prostovoljca ⇐

V petek, 29. septembra 2023, sta Društvo upokojencev Lukovica in Občina Lukovica organizirala ogled in predstavitev “Točke za starejše”, obenem pa so odprli prenovljene prostore, kjer deluje svetovalna pisarna. Prireditve se je udeležilo lepo število občank in občanov iz občine Lukovica ter županja mag. Olga Vrankar, Martina Ozimek, direktorica Zavoda Oreli, Mojca Štepic, direktorica Razvojnega centra Srce Slovenije, mag. Roman Rener, svetovalec Zavoda Oreli, Liljana Lovše, podžupanja Občine Litija ter Marijana Grošelj, predsednica Društva upokojencev Lukovica. Za dobro voljo je s harmoniko poskrbel Tomaž Jemec, vodja Glasbene šole Polton iz Lukovice.

Program na prireditvi je vodila Mojca Cerar, univ. dipl. pol., zbrane pa so nagovorili tudi mag. Olga Vrankar, županja Občine Lukovica, Martina Ozimek, direktorica Zavoda Oreli, Mojca Štepic, direktorica Razvojnega centra Srce Slovenije ter Marijana Grošelj, predsednica Društva upokojencev Lukovica. Med govorom so udeleženci prireditve izvedeli, da je oseben obisk v svetovalni pisarni možen ob četrtkih med 15. in 19. uro. Koordinatorici sta Marijana Grošelj in Ljudmila Zajc.

Prostovoljstvo pokriva potrebe ljudi v družbi, prispeva k boljšemu življenju posameznika, ščiti interese tistih, ki so na različne načine ogroženi ali odrinjeni na rob družbe. Model Zavoda Oreli za starejše je nastal iz prakse in na osnovi dolgoletnega dela. Podprt je s strokovnim znanjem izvajalcev in vključuje vse generacije prostovoljcev, ki delajo na področju medgeneracijskega sožitja ter pomoči starejšim občanom v lokalnem okolju. V dvorani Kulturnega doma Janka Kersnika v Lukovici so v letu 2023 organizirali  seminar za vse prostovoljce, ki so izrazili željo po sodelovanju. Spoznali so, kdo je dober prostovoljec, kakšne so posebnosti starejših ljudi ter kako se izvede operativno delo preko aplikacije »Prostovoljec«. Udeleženci so navdušeno sodelovali tudi v delavnicah igranja vlog in se tako tudi bolje povezali.

Na dan odprtja prenovljenih prostorov pa sta v dvorani Janka Kersnika v Lukovici potekali še dve predavanji, in sicer Predavanje o novih cestnih predpisih in znakih ter ozaveščanju starejših glede varnosti pred vlomilci in lopovi.

Lepo vabljeni vsi starejši, ki potrebujete pomoč in podporo ali njihovi svojci, da jih kontaktirate. V kolikor želite sodelovati kot prostovoljci, jim pišite na du.lukovica@gmail.com ali pokličite na 031 351 987.

Avtor: Miro Pivar; Foto, video: Miro Pivar

Tagi