Skupščina Društva upokojencev Domžale

Dobrodošli prostovoljci in prostovoljke

Z malce zamude, za katero je kriva epidemija, so se 1. julija 2021 na redni letni skupščini zbrali člani in članice Društva upokojencev Domžale, da bi pregledali opravljeno delo in se dogovorili, kako naprej. Zbor je bil toliko bolj zanimiv in težko pričakovan, ker je prav 1. julija 2021 minilo leto, ko je društvo dobilo novo vodstvo, hkrati pa je bil to čas epidemije, ki zaradi obilice ukrepov ni dopuščal večjih druženj in v sprejetem programu načrtovanih aktivnosti.

Z željo, da bi bila skupščina čim bolj prijetna in bi pomenila tudi priložnost za druženje, se je vodstvo društva odločilo, da jo združi z nastopom kulturnih skupin, v katerih nastopajo predvsem starejši pevci in glasbeniki. Tako je skupščina po pozdravu predsednika društva Tonija Prusa, minuti molka, namenjeni hvaležnosti vsem, ki so v obdobju med skupščinama umrli, in izvolitvi delovnega predsedstva, vodila ga je podpredsednica Marija Radkovič, postala pravi kulturni dogodek, kakršne smo med epidemijo pogrešali.

Ženski pevski zbor Stane Habe, ki ga vodi Andreja Kolenc Polanc.

Tako smo prisluhnili Ženskemu pevskemu zboru Stane Habe, vodi ga. Andreja Kolenc Polanc ki je skupščino uradno odprl s slovensko in evropsko himno ter jo polepšal z Barkarolo. Citrarska skupina Notice Kulturnega društva Domžale je med drugim zaigrala skladbi Domovina in Čez zelene trate, njihov mentor prof. Peter Napret pa je še posebej navdušil s solo skladbo Pot do srca.

Citrarska skupina Notice Kulturnega društva Domžale in njihov mentor prof. Peter Napret.

Kulturni program so nadaljevali pevci Moškega pevskega zbora Janez Cerar med drugim tudi s pesmijo Stoji, stoji Ljubljanica pod vodstvom Marike Haler, ki se je kot zborovodkinja predstavila tudi s pevsko skupino Šole zdravja Domžale. Prava revija pevskih zborov je pomenila lep uvod v skupščino, ki jo je delovna predsednica Marija Radkovič uvedla z nekaterimi pesmimi in tudi mislijo, da Jemanje napolni naročje, dajanje pa napolni srce, mislijo, ki odraža tudi delo društva.

Moški pevski zbor Janez Cerar, po vodstvom Marike Haler.

Prisotni so najprej prisluhnili poročilu predsednika društva Tonija Prusa o opravljenem delu v letu 2020, ki je kljub epidemiji, ki je resno ovirala aktivnosti, prineslo vrsto opravljenih aktivnosti. Posebej se je društvo potrudilo pri obnovi prostorov in zagotovitvi primernih pogojev za delo, ureditvi računalniške opreme, ki zagotavlja boljše pogoje za delo pri vzpostavitvi evidenc – 31. 12. 2020 je imelo društvo 500 članic in članov, ter računovodstvu, izpostavljena je bila Demenci prijazna točka, opravljenih več predavanj, v okviru možnosti izleti, zagotovljena pomoč pri ukrepih, povezanih z epidemijo, povečalo se je število prostovoljcev, tudi v okviru projekta Starejši za starejše, vsem članom je bila posredovana zgibanka z osnovnimi podatki o društvu, opravljena pa še vrsta drugih aktivnosti. Predsednik Toni Prus se je za opravljeno delo iskreno zahvalil vsem sodelujočim, kakor tudi Občini Domžale, s katero se pripravljajo nekateri novi projekti. Sledila so poročila o finančnem poslovanju ter poročila ostalih organov, svoje delo pa so predstavili tudi vodje posameznih odborov, ki so kljub epidemiji kar pridno delali. Še več aktivnosti pa načrtujejo v letošnjem letu. Vsa poročila so bila soglasno sprejeta, vodstvo in najbolj delavni, člani, posebej prostovoljci pa so bili deležni iskrene zahvale predsednika in glasnega aplavza prisotnih.

Predsednik društva Toni Prus je prisotnim predstavil poročilo za leto 2020 in program dela za leto 2021.

Predsednik Toni Prus je predstavil program dela za leto 2021, katerega precejšen del je že uresničen. Nadaljevali bodo z urejanjem seznamov članov in članic ter pridobivanjem novih – posebej prostovoljcev, sodelovanjem z občino in drugimi ustanovami, predstavljanjem svojega dela v medijih, tudi na internetni strani, nadaljevali z brezplačno masažo za člane društva, pripravili popoldanska druženja skušali začeti s projektom »Vozilo za starejše« in DCA, nadaljevali z aktivnostmi v okviru projektov Starejši za starejše in Demenci prijazna točka. Organizirali so že in še bodo več predavanj in strokovnih ekskurzij; pripravili letovanja; okrepili delo posameznih odborov in komisij posebej na športnem področju; sodelovali s pokrajinsko in republiško zvezo upokojencev in sosednjimi društvi, organizirali v začetku septembra prvo srečanje vseh upokojencev v občini Domžale, še posebno skrb pa namenili pomoči socialno ogroženim starostnikom. Program je bil soglasno sprejet, predsednik in delovna predsednica pa sta vse povabila k čim večjemu sodelovanju.

Skupščino je vodila podpredsednica društva Marija Radkovič.

Ob koncu je zbrane s prikazom svojega športnega udejstvovanja presenetil karateist Dare Flis.

Redna letna skupščina Društva upokojencev Domžale je potekala 1. julija 2021.

Lahko bi zapisala, da je bila skupščina Društva upokojencev Domžale pravi kulturni dogodek, v katerem smo slišali tudi pesem Roze – Nekaj ti moram povedati, ki ob koncu pravi: »S pogovarjanjem se človek s človekom prepleta, s pogovarjanjem smo mreža tudi zunaj interneta«. In prav ta misel še kako odraža delo Društva upokojencev Domžale.

Avtorica: Vera; Foto: dr. Franc Habe

 

Komentarji uporabnikov
Tagi