Prevozi za starostnike z novembrom tudi v Domžalah

V petek dopoldan je bila na Občini Domžale podpisana pogodba z izbranim organizatorjem prevozov Društvom upokojencev Domžale. Pogodbo sta podpisala župan Toni Dragar in predsednik društva upokojencev Toni Prus.

Občina Domžale je letos na podlagi pobude iz lokalnega okolja in priporočil, objavljenih v dokumentu Analiza potreb starejših občanov po skupnostnih oblikah dolgotrajne oskrbe v občini Domžale, pristopila k projektu, v okviru katerega se starejšim občanom ponuja brezplačne prevoze s prostovoljci. Objavljen je bil javni razpis, na katerem je bilo za organizatorja prevozov izbrano Društvo upokojencev Domžale.

Kdo je do prevoza upravičen?

Do brezplačnih prevozov so v skladu z razpisanimi pogoji upravičeni občani Občine Domžale, ki so starejši od 65 let in so prejemniki denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka ali pokojnine, nižje ali enake 750,00 EUR.

Uporabniki bodo morali biti fizično zmožni samostojnega prevoza v osebnem vozilu brez posebnih prilagoditev.

Kdo lahko izvaja prevoz?

Prevoz bo z zato namenjenim vozilom izvajal voznik prostovoljec. Vozniki niso strokovno usposobljeni za spremljanje invalidnih oseb. Vozniki upravičenca poberejo in odložijo na dogovorjeni točki, zanj ne opravljajo drugih opravkov.

Kje se bodo prevozi izvajali?

Prevoz se bo izvajal na območju občine Domžale in tudi do lokacij izven nje, vendar največ 25 km v eno smer iz občine.

Za kakšno opravek lahko naročite prevoz?

Prevoz se lahko uporabi za potrebe obiska zdravnika, lekarne, javnih ustanov, trgovine, pokopališča, drugih programov in storitev za ohranjanje zdravja.

Kako do prevoza?

Uporabnik bo za naročilo prevoza poklical na telefonsko številko 051 262 100 in se z organizatorjem prevozov dogovoril za termin storitve. Prevozi se bodo pričeli izvajati v začetku meseca novembra 2021.

Avtor: Občina Domžale; Foto: Vido Repanšek

 

Komentarji uporabnikov
Tagi