Moški pevski zbor upokojencev Janez Cerar Domžale prepeval v MGC Bistrica

Moški pevski zbor upokojencev Janez Cerar Domžale deluje že od leta 1960. Se pravi, da letos obeležujejo že 61-letnico delovanja. Pevci ohranjajo in poustvarjajo slovensko ljudsko glasbeno dediščino. Ljudsko pesem predstavljajo v domovih starejših občanov, vrtcih, sodelujejo na območni reviji ljudskih pevcev in godcev ter ob raznih drugih priložnostih. V zadnjih dveh letih so uspešno izvedli prireditev Večer ljudskih pesmi in napevov z gosti. Zbor vodi dobra poznavalka slovenske ljudske pesmi Marika Haler. Nekatere pesmi z igranjem na frajtonarico popestri njihov pevec Brane Markič.

V veliko avlo MGC Bistrica Domžale je v sredo, 26. maja 2021, prišlo enajst pevcev in ena pevka Moškega pevskega zbora upokojencev Janez Cerar Domžale ter njihova zborovodkinja Marika Haler. Marika spodbuja petje kot prostovoljka tudi v MGC Bistrica, kjer je pridobila velike simpatije med stanovalci in zaposlenimi, k pevskim vajam namreč hodi veliko stanovalcev. To starostnike vrne v mlada leta, zato so tudi ob nastopu MoPZ upokojencev Janez Cerar Domžale zapeli nekaj pesmi.

Tudi ta pevski zbor je epidemija močno prikrajšala za nastope, tako kot vse ostale pevke in pevce po Slovenije. Tako je bil MoPZ upokojencev Janez Cerar Domžale prikrajšan vsakoletnih tradicionalnih samostojnih koncertov, saj je pevski zbor nastopal na različnih občinskih prireditvah, manjkal ni na revijah pevskih zborov, na komemoracijah, pevci so radi zapeli v domovih upokojencev, lahko smo jih slišali na radiu, s koncerti narodnih in umetnih pesmi pa so gostovali tudi izven občine in ni bilo malo let, ko so svoj arhiv nastopov v posameznih letih obogatili z več deset nastopi. Kvaliteta je rasla, z njo pa tudi število koncertov, uspešnih nastopov na občinskih revijah in revijah pevskih zborov upokojencev, redno pa so se udeleževali tudi taborov pevskih zborov v Šentvidu pri Stični. Raslo pa je tudi število priznanj za neutrudno delo. Največje priznanje so pevcem pomenili dobro obiskani nastopi in navdušeni ljubitelji slovenske narodne in umetne glasbe.

V MGC Bistrica so fantje in dekleti pripravili odličen koncert, ljudskim pesmim je glas pridodala tudi frajtonarica Braneta Markiča, pri petju pa so se jim pridružili tudi stanovalci MGC Bistrica, tako da je bilo v prvem nadstropju doma zelo veselo.

Avtor: Miro Pivar; Foto, video: Miro Pivar

Komentarji uporabnikov
Tagi