Letna skupščina Društva upokojencev Domžale

Na zadnji februarski dan, to je v četrtek, 29. februarja 2024 je bila redna programsko volilna skupščina Društva upokojencev Domžale. Skupščina je bila v Gostišču Keber v Domžalah. Na skupščini je bilo prisotnih 62 članov in vabljenih gostov. Skupščina se je pričela s citrarskim nastopom skupine Notice. Udeležence je pozdravil predsednik društva g. Toni Prus. V nadaljevanju smo izvolili delovno predsedstvo in ostale organe in pričeli z delom. Predsednik društva je pred nadaljevanjem skupščine predlagal, da se z minuto tišine spomnimo umrlih članov društva.

Sledilo je poročilo predsednika, v katerem je posebej izpostavil delo prostovoljk in prostovoljcev. Prisotne je seznanil s podpisom nove Pogodbe o izvajanju brezplačnih prevozov starejših občanov v občini Domžale. Prevoze opravljajo prostovoljci že tretje leto. Vsem se je zahvalil za opravljeno delo, ki je pomembno in obenem zelo odgovorno. V nadaljevanju je predsednik društva orisal dogodke, ki so se zaznamovali delo društva v letu 2023. Posebej smo lahko ponosni, da smo v prvem mandatu uspeli prenoviti in digitalizirati društvene prostore. Prostovoljke odlično opravljajo dela po programu »Starejši za starejše«. Izpeljali smo več delavnic in predavanj, vsi odbori in komisije delajo po začrtanem programu. Predsednik je izredno zadovoljen, ko vidi naše člane, kako številčno se udeležujejo športno rekreativnih aktivnosti ter tekmovanj. Skupaj z agencijo Loka Turist iz Škofje Loke smo organizirali osem izletov, in v lastni režiji Martinovanje in vožnjo z ladjico po Ljubljanici. Posebno smo lahko ponosni na izvedbo 3. srečanja upokojencev v Domžalah. Srečanja se je udeležilo več kot 400 upokojencev, med prisotnimi so bili tudi upokojenci iz PZDU Ljubljana z okolico, katere članica je tudi naše društvo. Poudaril je, da žal pogreša večje število domžalski upokojencev posebno iz ostalih treh upokojenskih društev v občini. Zahvalil se je Občini Domžale za izkazano pomoč in sodelovanje pri organizaciji in vse prisotne povabil na četrto srečanje, ki bo junija na drsališču v Domžalah.

V nadaljevanju je predsednik g. Toni Prus poudaril, da je društvo v letu 2023 dobilo priznanje ZDUS-a, kot najbolj aktivno društvo v PZDU Ljubljana z okolico za leto 2022. V veliko veselje nam je tudi to, da smo v letu 2023 podelili priznanje »ČASTNI ČLAN DRUŠTVA« nekdanjemu predsedniku g. Starinu. Ob zaključku svojega poročila se je predsednik ponovno zahvalil vsem prostovoljkam in prostovoljcem za vsestransko pomoč pri njihovem delu. Še posebej se je zahvalil občini Domžale, trem KS iz mesta Domžale, vsem donatorjem, ZDUS-u, PZDU Ljubljana z okolico in vsem, ki nam tako ali drugače pomagajo skozi celotno leto.

V nadaljevanju skupščine je svoje poročilo podala blagajničarka ga. Majda Erman. Poudarila je, da se ob takih aktivnostih in obširnem programu res ne moremo pritoževati in dolgočasiti. Poslovno smo leto zaključili z minimalnim dobičkom. Izpostavila je najpomembnejše postavke na prihodkovni in na odhodkovni strani, ter prisotnim pojasnila stanje sredstev društva ob koncu leta.

Obe poročili, tako predsednika kot blagajnika sta bili soglasno sprejeti.

Ker je bila skupščina tudi volilna, smo izvolili novo vodstvo društva za prihodnji štiri letni mandat. Za predsednika je bil ponovno soglasno izvoljen dosedanji predsednik g. Toni Prus. Skupščina je izvolila tudi ostale organe društva: dva podpredsednika, tajnico, blagajničarko ter upravni odbor, nadzorni odbor in častno razsodišče. Ob koncu je skupščina soglasno sprejela predlog, da se z novim letom poviša znesek članarine. Po končani skupščini društva je bilo družabno srečanje in druženje do poznih popoldanskih ur.

Avtor: Društvo upokojencev Domžale; Foto: Društvo upokojencev Domžale

Tagi