Izjava Medobčinska društva invalidov Domžale ob mednarodnem dnevu invalidov

"Transformativne rešitve za vključujoč razvoj: vloga inovacij pri spodbujanju dostopnega in pravičnega sveta"

Letošnji slogan oziroma geslo ob MEDNARODNEM DNEVU INVALIDOV, kateri je 3. decembra se imenuje Transformativne rešitve za vključujoč razvoj: vloga inovacij pri spodbujanju dostopnega in pravičnega sveta.

Združeni narodi so leta 1992 z resolucijo 3. december razglasili za mednarodni dan invalidov in ljudi s posebnimi potrebami. Takrat so poskrbeli, da se družbeno in socialno spodbuja razumevanje invalidnosti, zavzema za njihovo dostojanstvo, blaginjo in predvsem za njihove pravice. Invalidi so socialna šibka skupina in potrebujejo več podpore širše skupnosti, da dosežejo enake življenjske pogoje, kot ostali državljani.

Evropska unija je ratificirala Konvencijo o pravicah invalidov katera določa, da države pogodbenice te konvencije priznavajo. Vsi invalidi morajo imeti enake pravice, ne glede na razlog nastanka invalidnosti. Slovenija to Konvencijo priznava od leta 2008. Za invalide je zelo pomembno poznavanje njihovih pravice ter iz kje določene pravice izhajajo. Čeprav večina pravic, ki so v Konvenciji zapisane, niso uresničljive. Finančna kriza je invalide prizadela bolj kot druge katerekoli državljane, saj so invalidi vedno med prvimi, ki postanejo tehnološki višek v podjetju in na listi odpuščanja. Posledično morajo invalidi opravljati slabše plačana delovna mesta. Velikokrat se izkaže tudi, da jih delodajalci zaposlijo, da dobi podjetje določene ugodnosti in subvencije na njihov račun.

V Sloveniji ima status invalida cca 170.000 ljudi, kar predstavlja 8 % prebivalstva. V zadnjem času se številka zmanjšuje zaradi težje dostopnosti na trgu dela in težje pridobivanje zdravstvenih ocen. Njihovo zdravstveno stanje se poslabšuje na račun našega zdravstva, saj so čakalne vrste dolgotrajne. Je pa res, da se življenjska doba viša in da marsikateri invalid ne pride pravočasno do zdravstvene oskrbe.

V Medobčinskem društvu invalidov Domžale je včlanjenih preko 1300 delavnih invalidov. Njihova invalidnost je bodisi bolezen na delu ali telesna okvara. Njihove invalidske pokojnine so zelo nizke in jim ne omogočajo dostojnega življenja. V društvu se trudimo, da finančno in socialno najbolj ogroženim pomagamo, jih obiščemo in se prepričamo o njihovem položaju. Ob tem lahko spomnimo, da je bil v letu 2021 dopolnjen Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, po katerem so lahko invalidi uveljavljali oceno za telesno okvaro, ne glede na razlog nastanka invalidnosti – ali je posledica na delu ali izven dela. Pri obveščanju o tej spremembi je imelo društvo pomembno vlogo.

Naši člani so predvsem starejši, ki ne želijo zapustiti svojega doma. Najraje živijo v domačem okolju in so zadovoljni z najnujnejšo oskrbo, ki jim jo nudijo najožji družinski člani. Tu pa je potrebno spomniti, kako bi Zakon o oskrbi na domu, lahko pomagal invalidom in starejšim, da bi preživeli čim dalje časa v domačem okolju.

Ob mednarodnem dnevu invalidov bi v MDI Domžale želeli opozoriti, da invalidi še vedno niso enakopravno obravnavani, so diskriminirani in premalo informirani o svojih pravicah. Invalidi so del družbe in družbenega življenja, katere se ne sme pustiti nevidne in nesprejete. Društvo si bo še naprej prizadevalo za izboljšanje stanja invalidov tako na lokalni kot državni ravni, predvsem pa na področju financiranja. Pozivamo, da naj bodo finančna sredstva, ki so namenjena za invalide skozi javne razpise resnično dodeljena.

Spreminjajo se ljudje, spreminja se družba, vrednote in način življenja. Vse to tudi invalide opozarja, da je čas za spremembe. Bližajo se težki časi, energetska kriza, vse dražja hrana ter inflacija na katero smo kar malo pozabili. Zavedamo se, da bo invalidom ob težkih prihajajočih časih še težje, zato bo društvo še bolj pogosto in z večjo mero zagnanosti opominjal pristojne organe na človekove pravice invalidov, ki so največkrat pozabljene.

Vsem invalidom pa čestitke ob tem prazniku.

MDI Domžale

Predsednica Vida Perne

 

Tagi