S starostjo spomini oživijo

Vsako življenjsko obdobje je posebno in drugačno. Pa naj govorimo o otroštvu, najstništvu, o odraslosti ali o jeseni življenja. Skupaj z odraščanjem, se spreminjajo tudi družbena pričakovanja in zahteve, ki vsak izmed nas skuša na svoj način tudi uresničit, upoštevajoč tu in tam tudi lastne želje, ambicije in hrepenenja. Ravno starostniki so s svojimi izkušnjami, dogodivščinami, zgodbami, spomini ter doživetji, skrbni hranitelji naše bogate kulturne dediščine, katero skušajo prenesti na mlajše generacije, upajoč, da jo bo le ta znala spoštovat, upoštevat in skrbno uporabljat.

Včasih se zdi, kot bi bila ravno jesen življenja tisti najbolj primeren čas, ko se lahko človek v miru in razbremenjen družbenih pričakovanj, glede skrbi za drugega, zares posveti sebi in stvarem, katere je iz takšnega ali drugačnega razloga venomer puščal na strani. Čeprav je starost pogosto obarvana s spreminjajočimi se stanji, najsibodi z upadom kognitivnih ali motoričnih zmožnosti, to ne pomeni, da je v starostnikih upadla tudi želja po izražanju, komunikaciji ali doživetjih. Morebiti je želja ostala ista, le način izražanja se je spremenil.

Jesen življenja je tudi čas, ko se lahko starostniki s spominom vrnejo v preteklost in skušajo poiskati tisto nekaj, kar so sicer res da pustili za seboj, vendar jih je v srcu, na poti skozi življenje, vedno nekako spremljalo in jim potihem dajalo moč, upanje in uteho, predvsem v trenutkih žalosti ali osamljenosti. Ljubezen do branja. Ljubezen do odkrivanja nečesa novega, drugačnega in do tedaj še nepoznanega. Ljubezen do prebiranja knjig. Do tistega fizičnega obračanja listov, stran za stranjo, ter posebnega vonja, ki med tovrstnim listanjem nastane. Nekaj, kar nam sodobna tehnologija ne omogoča. Dostopnost knjig je sicer večja in lažja, izgubila pa se je tista pristnost, tista fizičnost, ki jo lahko občutimo le ob dejanskem dotiku knjige.

V sodelovanju s Knjižnico Domžale, stanovalce MGC Bistrica 1x mesečno obišče gospa Irena, ki skupaj s starostniki odkriva misli in sporočila zapisana v knjigi. Z izjemno senzibilnostjo, toplino in sproščenostjo, v družbi stanovalcev spregovori o temi, ki je vodilna nit izbrane knjige. Marsikomu se je vrnil spomin na preteklost, ko je tudi sam morebiti na lastni koži doživel stvari, opisane v knjigi, ali si želel, da bi jih lahko. Za marsikoga je bila to priložnost, da je lahko z novimi očmi, z očmi starostnika, znova prebral knjigo in primerjal doživetja.

Skupina, ki se je snovala v skoraj leto dni trajajočem druženju, se je skozi pogovor, izmenjavo mnenj, izkušenj, pogledov ter misli o prebranem, povezala na poseben način. Tudi zato so starostniki v času omejitve obiskov, izjemno pogrešali gospo Ireno in se njene vrnitve v MGC Bistrica zelo razveselili.

Gospa Irena pri zbiranju literature spoštuje in upošteva zanimanje starostnikov, njihove zmožnosti ter dolžino knjige. Starostnikom je tovrstno druženje, ki je povsem prostovoljne narave, postala stalnica in tako se je oblikovala posebna skupina, ki ji je skupna ljubezen do branja in pogovarjanja o prebranem.

Avtorica: Petra Petravič; Foto: MGC Bistrica

 

Komentarji uporabnikov
Tagi