Projekt Varno v prometu v Vrtcu Urša

V projektu Varno v prometu so v tem šolskem letu sodelovali po svojih zmožnostih in vezano na postopnost vsi otroci, ki obiskujejo naš vrtec. Po skupinah so potekale različne dejavnosti kot so različne delavnice na temo promet, glasbene, likovne, gibalne dejavnosti, igre vlog …, s katerimi so strokovni delavci otrokom na njim primeren in razumljiv način predstavljali različna pravila in situacije, v katerih se bodo znašli kot aktivni udeleženci v prometu.

Naši najstarejši otroci so bili vključeni tudi v projekt Pasavček, katerega smo pričeli z obiskom policista iz Policijske postaje Domžale, ki je otroke najprej teoretično in nato tudi praktično, preko sprehoda seznanjal s pravilnim vedenjem v vlogi pešca. V okviru Pasavčka so imeli otroci tudi možnost demonstracije pravilnega privezovanja s varnostnim pasom v okviru Demo sedežev in pa ogleda lutkovne predstave Pasavček, katero nam je omogočila Javna agencija za varnost prometa Republike Slovenije.

Tekom šolskega leta so otroci tako pridobili veliko novega znanja, novih izkušenj, katere bodo lahko uporabili v vsakdanjem življenju. Projekt smo vezano na različne starostne skupine zaključili različno. Otroci v skupinah 3-4 letnih otrok, so se udeležili prometnega poligona in preko igre vlog utrjevali svoje znanje in prišli tudi do novih spoznanj. Otroci v skupinah 4-5 letnih otrok, so si v okviru Policije za otroke, ogledali lutkovno predstavo 113, in se seznanili s delom policistov, ki so jih obiskali po predstavi. Otroci v skupinah 5-6 letnih otrok, pa so se udeležili programa Kolesarčki, kjer so z vozili na nožni pogon in z vodenjem zunanjih sodelavcev utrjevali svoje znanje, ki so ga pridobili tekom vrtčevskih let in tekom sodelovanja v projektu. Kako se kot aktivni udeleženci vedemo v prometu je zelo pomembno, saj je s tem povezano naša varnost in varnost drugih. Zato menim, da je vsaka izvedena dejavnost na to temo, vlaganje v prihodnost naši otrok, da bodo odrasli v odgovorne udeležence v prometu.

Naš projekt pa ne bi bil tako pester, če pri izvedbi ne bi sodelovali tudi z zunanjimi sodelavci, ki so nam omogočili, da so otroci uživali tudi v dodatnih dejavnostih na to temo. Zato se v imenu otrok in zaposlenih zahvaljujem Občini Domžale, Policijski postaji Domžale, Javni agenciji za varnost v prometu Republike Slovenije, Lutkam Zajec, Matica MB d.o.o., Perenič svetovanje d.o.o., Salomon nepremičnine, Anže Nahtigal s.p., Romana Dečko Grmek s.p., Avto Lovše d.o.o., A kozmetika, Andreja Korošec s.p., Dude, družba za izobraževanje in poslovne storitve d.o.o., JP CČN Domžale-Kamnik d.o.o. in Zavarovalnici Triglav d.d.

Sedaj, ko se šolsko leto počasi zaključuje in se približuje poletje, pa želim vsem našim otrokom, da bi na počitnicah vsaj delček pridobljenega znanja tudi uporabili pri svoji udeležbi v prometu.

Nuška Rožič, pomočnica ravnateljice

Tagi