Zaključek projekta Z igro do prvih turističnih korakov – Voda in zdravilni turizem v vrtcu Urša

V vrtcu Urša smo v dveh skupinah aktivno sodelovali pri projektu Z igro do prvih turističnih korakov- Voda in zdravilni turizem. Projekt je potekal v povezavi z vodo celo šolsko leto. Z različnimi dejavnostmi smo se v vrtcu srečevali vsakodnevno ter ob posebnih dogodkih.

Ugotovili smo, da vodo nujno potrebujemo za higieno, pitje in hranjenje, igro, rast rastlin in najrazličnejše dejavnosti. Otroci so uživali na obisku gasilske postaje, kjer so lahko sami gasili namišljen požar, na ogledu vodnega črpališča na Mengeškem polju, kjer so si ogledali risanko o poti pitne vode, od podzemnega vira do pipe in od pipe do čistilne naprave, nato pa še samo črpališče s črpalko. Uživali so ob Kamniški Bistrici, Radomlji, Rači in na plavalnem tečaju v Kamniku.

Razmišljali smo tudi o pomenu čistih voda, čistega okolja in kakšna je naša vloga v skrbi za čisto okolje. Obiskali smo dve kmetiji, na katerih so nas gospodarji seznanili, kakšen pomen ima voda na kmetiji. Opazovali smo različne živali pri pitju ter hranjenju. Otroci so se seznanili z vodnjaki, katerih je v okolici Krtine zelo veliko, kar pa je bistveno, jih je še veliko v uporabi za zalivanje vrtov.

Zaključek projekta Z igro do prvih turističnih korakov, Vrtec Urša

Spoznavali smo, da ljudje v preteklosti vode niso imeli napeljane v hiše. Starejši domačini so otrokom povedali, da so oblačila prali v reki, ter jim pokazali, kako so črpali vodo iz vodnjaka.

Opazili smo, da ob rekah potekajo sprehajane poti kjer so postavljene različne table, ki nam nudijo različne informacije o rastlinju in živalih ob vodi. Ob Kamniški Bistrici poteka tekaška in sprehajalna steza, veliko je fitnes naprav in telovadnih orodij. To je prostor za ljudi, ki so športnega duha.

Spoznali smo, da nas bližina vode pomirja, zato smo se ob njej velikokrat sproščali.

S pomočjo projekta so otroci postali še boljši opazovalci in raziskovalci. Otroci so celoten čas uživali, bili so zelo aktivni in doživeli so veliko lepega v stiku z vodo.

Avtor: Sabina Pestotnik; Foto: Vrtec Urša

Tagi