Sodobnejši pristopi k učenju baleta

Ko premišljujemo in govorimo o baletu, težko najdemo besede, s katerimi bi lahko ubesedili občutke in opisali dogajanje, ki ga spremljamo na odru. Gre za nekakšno brezčasnost in lebdenje, ki ga pričarajo natančno in harmonično izvedeni gibi, pospremljeni s čustveno bogato izraznostjo, ki nadomesti besede. Besede, ki so nam tako zelo domače, na baletnem odru nadomestijo gibi, kretnje, ples, obrazna mimika in pogledi, s katerimi plesalci na svoj način izrazijo zamisel koreografa in nam prenesejo sporočilo.

»Tudi sama med učenjem baleta pri otrocih uporabljam veliko neverbalne komunikacije. Otroci zelo hitro začutijo in ugotovijo, kaj mislim in kaj želim povedat. Tovrsten pristop ima pomemben doprinos k oblikovanju pozitivne in sproščene atmosfere, s pomočjo katere učenci lažje sprejmejo nove informacije. Učenje z veseljem je pristop, ki mi je blizu in z njim želim balet približat otrokom,« nam zaupa Ana Trojnar, nekdanja balerina in učiteljica baleta v Baletni šoli Ana.

Ana Trojnar je trenutno edina aktivna članica Royal Academy of Dance s statusom Registered Teacher v Sloveniji. Poučevanje v njeni šoli poteka po učnih programih MIZŠ, zato lahko učenke ob zaključku leta opravljajo izpite, ter si pridobijo javno veljavno spričevalo. Hkrati v učni proces vnaša izpitni program Royal Academy of Dance, ki je najbolj razširjena izobraževalna institucija po svetu.

Od leve proti desni v vlogah iz pravljice sedijo želvice, za njimi sta mormončka z rakovicama. Odrasli od leve proti desni: Karolina Graj (avtorica zgodbe, ki je hkrati nastopila kot morska deklica), Ana Trojnar (koreografinja), Irena Baš (kostumografinja), Uršula Jašovec (skladateljica in avtorica ilustracij), Ana Černivec (maskerka) in Mateja A. Kegel (samostojna svetnica, ki je pripomogla v prepoznavnosti pravljice v občini Domžale). Foto: Matevž Cerar

Tudi sama sem si nekoč želela postati balerina, vendar sem kaj kmalu izgubila motivacijo, saj mi je bilo neprestano ponavljanje osnovnih gibov, tistih ena in istih vaj, izjemno dolgočasno. Bila sem precej neučakana, kot so verjetno neučakani tudi današnji otroci, ki si vse želijo takoj. Nemudoma.

Tukaj bi predvsem opozorila starše, da se v primeru prehitevanja učne snovi in prezgodnjemu začetku poučevanja plesa na konicah prstov (v pogovornem jeziku prepoznavnih kot “špice”), kaj hitro škodi telesnemu razvoju otroka. Registrirani učitelji Royal Academy of Dance smo zavezani, da pred dopolnjenim 10 letom starosti učenke ne pričnejo s plesanjem na “špicah”. Verjetno na tej točki vse zanima priporočljiva starost: ta je odvisna od usvojen baletne tehnike, torej fizične pripravljenosti in baletnega znanja, ki ga je otrok pridobil. Povečini so učenke pripravljene na pričetek plesa na konicah prstov šele pri 12-13 letih.

Pri otrocih se kosti še oblikujejo, zato je velika verjetnost in nevarnost, da ob prehitremu pričetku “špic” pride do deformacij stopal, kar pa ni nujno, da se vidi in začuti takoj, bolečina lahko nastopi šele mesece ali tudi leta kasneje. Vzporedno z usvajanjem tehnike se spreminja tudi telo, gnete se ga v smeri, da bi plesanje baleta bilo čim lažje. Z vsako baletno uro, s konstantnim ponavljanjem, se gibi ponotranjajo in telo jih se počasi spleta v baletno strukturo. Osvojeno znanje se vpiše v telo, kjer ostane za vedno.

Želvice (učenke plesnega vrtca 2) z mamo želvo Živo (Maja Požek). Foto: Matevž Cerar

Ker so otroške kosti še ‘mehke’ in se lahko hitro deformirajo v Baletni šoli Ana postopnemu nadgrajevanju baletne tehnike in pravilni izvedbi vaj posvečamo izjemno veliko pozornosti. Seveda se pogovorim tudi z učenkami, saj želim, da razumejo, zakaj se ne splača prehitevati stopničk v učnem procesu.

Tehnika baleta je izjemno dodelana in ena sama. Je univerzalna, zato si lahko plesalec, izšolan na enem koncu sveta, ustvari kariero na drugem koncu. Od telesne strukture ali predipospozicij posameznika je odvisno, do katere stopnje je lahko usvoji, koliko gibov lahko izpelje in hkrati kako, torej kakšen bo vizualni izgled. Čar je v unikatnosti izvedbe. Čar baletni umetnosti doprinese tudi gibčnost plesalk in plesalcev.

Zdravnici želvi Živi (Anita Pirc) zjutraj na svoji poti do ordinacije pot prekrižajo rakovice. Foto: Rok Gašparič

Marsikaj je odvisno od genetike, to je prirojenih telesnih predispozicij, kljub vsemu pa imamo z izobraževanjem na izboljšanje telesnih predispozicij še vedno vpliv. Občutek za visok in lahkoten odriv je na primer danost, ki jo ima posameznik razvito v večji ali manjši meri. Način, kako nekdo odskoči, ki daje občutek, kot bi oseba lebdela, ter ali je doskok lahkoten, nežen, neslišen, je nekaj, na kar lahko z vajo v določeni meri tudi vplivamo, vendar na tisti kanček, ki pričara vtis čarobnosti, pa ne moremo vplivati.

Ne le tehnika kot takšna, ampak tudi izraznost plesalcev in vključena scenografija so bistvenega pomena pri snovanju baletne pravljice, ki očara.

Res je. Balet ne sestavljajo samo gibi, njihova brezhibna izpeljava, ampak tudi izraznost. Dober plesalec se hkrati zna vživet v vloge, katere je potrebno, da jih predhodno dobro spozna, nato pa čimbolj jasno in prepoznavno odpleše in odigra hkrati. Naša zadnja pravljica Biserni zaliv nosi poučno ekološko sporočilo, za katerega se trudim, da bi ga začutili vsi nastopajoči, saj ga le tako lahko jasno prenesejo gledalcem.

Pri interpretaciji vlog je karakter učenca bistvenega pomena. Redkejši ekstroverirani otroci bodo nemudoma zapadli v vlogo, a precej več je introvertiranih otrok, katerim je potrebno malce pomagati s spodbujanjem in več vadbe. Jim pomagati, da vzpostavijo stik z umetnikom, ki se skriva v njih.

Kopalka Maja (Maruša Žlebir) posvari kopalko Lizo (Alina Seliškar), naj čimprej pobere sladoledno lučko, ki jo je odvrgla v morje, saj so morski psi (v ozadju) že pripravljajo, da ji ponovno strgajo kopalke. Foto: Matevž Cerar

Pri nekaterih so umetniške kvalitete mnogo bolj skrite kot pri drugih in zato potrebujejo več časa, da pridejo do izraza, kar pomeni, da so lahko otroci enako talentirani, le malce več časa jim je potrebno nameniti. So otroci, ki potrebujejo spodbudo in so otroci, ki jih je potrebno nekoliko držati nazaj, saj bi njihova spontana interpretacija lahko prešla v skrajnost, ki več ne bi izražala določene vloge.

V začetni fazi je podlaga za dobro pravljico zanimiva, poučna zgodba, nato odlična glasba, odrska postavitev z raznolikimi koreografijami, piko na i pa po mojem mnenju dodajo premišljeni izvirni kostumi, poleg tehnične izpiljenosti in izraznosti plesalcev, seveda.

Zdravnica želva Živa (Anita Pirc) in morska kraljica Ledo (Leda Delfina Steidl Porenta) razmišljata od kod v morje prihaja toliko smrtonosne plastike. Foto: Rok Gašparič

Balet je umetnost, ki ponuja tehnike in načine, s pomočjo katerih lahko otroci izrazijo sebe. Izrazijo in pokažejo to, kar čutijo in kar so. Brez besed. Samo z gibi in pogledi.

Pri otroku hitro vidim in začutim, v kolikšni meri je »gibalen tip«, koliko mu gibanje pomeni in koliko ga potrebuje v življenju. Nekaterim otrokom je gibanje bolj primarno kot govor, pisanje, igranje oz. izražanje na drug način. Ko pleše, ko se giba, je on zares on, ona ta prava, v celoti ona. Gibanje je primarna izraznost človeka, vprašanje je samo v kolikšni meri je prisotna in izrazna pri posamezniku. Če prevladuje, potem se bo otrok tudi skozi življenje pogosteje in lažje izražal z gibom, medtem ko bo govor prisoten le za nujno komuniciranje.

Iz jajčk pravkar izvaljene mlade želvice (učenke plesnega vrtca 2) že iščejo pot do morja. Foto: Matevž Cerar

Imajo pa otroci neverbalno komuniciranje na plesnih vajah izjemno radi in to je resnično lep del ustvarjanja.

Ko ste odprli svojo Baletno šolo Ana sem prepričana, da ste določene pristope, ki so se v preteklosti izkazali za uspešne, vsekakor zadržali, medtem, ko ste v program in način poučevanja vnesli tukaj kaj takšnega, kar vas reprezentira. Tisto nekaj, kar je vaše in kar čutite, da vam je blizu.

17 let sem balet poučevala v javnem sektorju, in minutaža pouka, ki jo predpisuje Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in šport je za plesne pripravnice 1-3 povsem ustrezna: 2x na teden po 45 minut zadostuje, da učenec usvaja snov v skladu s svojimi sposobnostmi/ razvojem. No, morda bi v plesni pripravnici 3 že lahko bila povišana na 2-krat 60 minut. Po končanih plesnih pripravnicah, ko se izobraževanje usmeri v baletno izobraževanje, to je od 1. razreda baleta dalje, pa bi učenke potrebovale že več kot le 2-krat tedensko od dodeljenih 60 min (po 3.r. baleta 90 minut pouka), saj so sposobne že več snovi posrkati. V moji šoli učenke lanskega 5. razreda, ki bo septembra postal 6. razred, že imajo pouk 3-krat tedensko po 90 min, pred javnimi nastopi in tekmovanji seveda še dodatne vaje. Seveda imam željo, da bi tudi mlajšim oddelkom baleta ponudila več pouka in s tem učenkam omogočila hitrejši napredek, a to je v tem trenutku pogojeno z možnostjo najema primerne dvorane, opremljene za poučevanje baleta, torej z ustreznimi prostorskimi pogoji.

Priklon morske kraljice Lede (Anita Pirc) z morskimi deklicami (učenke 5.r. baleta) 19.2.2022 po predstavi v Kulturnem domu Radomlje. Foto: Matevž Cerar

Že samo z ena dodana ura več baleta na teden (prehod z 2- na 3-krat na teden), doprinese, da se hitrost usvajaja snovi podvoji! Na ta način balet učenkam tudi postane zanimivejši, hitreje napredujejo in hitreje nastopi trenutek, ko so pripravljene za ples na konicah prstov – na “špice”!

Med poučevanjem na daljavo so, zaradi spremenjenih prostorskih okoliščin in praktičnosti, naloge, ki so spodbujale ustvarjalnost učencev, zavzele mnogo večji odstotek učnega pouka, kot ga sicer. Moja želja je, da bi učence svoje šole tudi prihodnje več spodbujala k razvijanju lastne ustvarjalnosti, iskanje lastne plesne izraznosti in raziskovanje svojega plesnega jezika, ter jim hkrati nudila več možnosti javnih nastopov in s tem prikaza svojih del.

Skupinski priklon po predstavi Biserni zaliv 19.2.2022 v Kulturnem domu Radomlje. Foto: Matevž Cerar

Moj govor je ples. To je moje poslanstvo in čarobnost baleta si želim prenesti tudi mladim, da bi začutili lepoto in pravljico, ki se skriva za baletnimi koraki. Zato spodbujam vse, ki ste se med branjem zgodnjih vrstic počutili nagovorjene, ali ste prepoznali, da si vaš otrok želi preizkusiti baletne korake, da prisluhnete notranjemu občutku.

Skupinska fotografija učenk in učenca po Zaključnem nastopu 22.6.2022, Dom kulture Kamnik, foto: Matevž Cerar

Vabim vas, da ne odlašate z vpisom, kajti skupine za prihajajoče šolsko leto se že oblikujejo in pouk se prične v septembru. K vpisu so vabljeni predvsem otroci starostne skupine od 4 – 7 let. A če je hkrati tudi koga od starejših zamikal balet, lahko zapleše v začetnem tečaju baleta za odrasle, ki bo v prihodnjem letu potekal ob torkih od 19.30 – 20.30 ure v Domu kulture Kamnik.

Avtor: Petra Petravič; Foto: Matevž Cerar/Rok Gašparič/Mirjana Šrot

Tagi