Knjižne razstave v Vrtcu Domžale ob 70-letnici knjižne zbirke Čebelica

Ker najstarejša slikaniška knjižna zbirka Čebelica letos praznuje 70 let, smo v počastitev velikemu knjižnemu jubileju v Vrtcu Domžale namenili kar nekaj bralnih in knjižnih dogodkov. Ti pa so potekali tudi v času, ko Vrtec Domžale praznuje 75 let – ¾ stoletja odlične vzgoje.

Zavedajoč se, da je predšolsko obdobje najpomembnejše v razvoju govora, je kurikularno področje jezik med prioritetnimi nalogami vrtca v šol. letu 2023/2024.

Otroci ob branju razvijajo osebnost, empatijo, spoznavajo različne vidike življenja, širijo domišljijo, krepijo koncentracijo, pridobivajo informacije. Z branjem se seznanjajo s pisano besedo, s skladenjskim bogastvom jezika ter širijo besedišče.

»Tako kot so čebele in drugi opraševalci pomembni za preživetje na tem planetu, je za dober razvoj otroka pomemben tudi stik s kakovostnimi knjigami,« je ob 70-letnici zbirke Čebelica povedala urednica Irena Matko Lukan.

Zbirka Čebelica je dobila svoje ime v počastitev zgodovinskega spomina na Čopovo-Prešernovo Krajnsko Čbelico. V njej izhajajo otroške knjige s krajšimi besedili, posebej primerne za najmlajše, ki šele vstopajo v svet branja.

V vseh enotah Vrtca Domžale so v oktobru potekale raznolike razstave knjig iz te zbirke. Otroci so prinašali knjižice od doma, nekaj smo jih našli tudi v vrtčevskih knjižnicah, velik del zbranih knjižic pa smo iz domačih knjižnih zbirk prinesle vzgojiteljice. Bogato zbirko starih čebelic so na ogled postavili tudi v enoti Ostržek. Večina njihovih najstarejših je bila iz leta 1955. Povsod pa smo iskali prvo knjigo, ki je izšla v zbirki Čebelica, Rdečo kapico Jakoba in Wilhelma Grimma z ilustracijami Marlenke Stupice.

V enoti Palček smo razstavo pripravili v skupini Račke v sodelovanju s starši. Najstarejši med njima sta izšli leta 1956. To sta knjižici Belko, avtorice Anjelke Martić in Prelepa Vasiljica, ruska pravljica.

Skupnemu druženju ob prebiranju in ogledovanju knjig v skupini namenjamo vsak dan. Ustvarili smo seznam prebranih čebelic, ki ga sproti dopolnjujemo, saj jih otroci še vedno prinašajo v vrtec. Sami, v paru z vrstnikom ali z vzgojiteljico ogledujejo ilustracije, tako barvne kot črnobele in tako vstopajo v svet umetniške ilustracije.

V skupini Račke smo se udeležili tudi prazničnega natečaja Leti, leti že 70 let, ki je potekal pod okriljem revij Ciciban in Cicido. Potegovali smo se za najlepšo knjižno razstavo slikanic iz zbirke Čebelica. Med prvih pet razstav nismo bili izbrani, nas pa je razveselila nagrada – povabilo na Slovenski knjižni sejem.

Tam so otroci starejše skupine Metulji iz enote Palček spoznali še dve najnovejši čebelici. Pisateljica Slavica Remškar je ob lustracijah Maše Kozjek povedala Kako je Izidor ovčice nosil, pisateljica Darja Marinšek pa je prebrala Pozabljivo stonogo, ki jo je ilustrirala Hana Stupica.

Avtorica: Aleksandra Andrić; Foto: Aleksandra Andrić, Tadeja  Mišmaš, Arhiv Vrtca Domžale

Tagi