Skrb za razvoj dela z mladimi v Domžalah

Županja Občine Domžale se je s sodelavkami v četrtek, 16. novembra 2023, udeležila 4. Nacionalne konference Europe Goes Local z naslovom Skupaj za kakovostno mladinsko delo na lokalni ravni. Županja mag. Renata Kosec je ob tem povedala: »Še naprej se bomo zavzemali za razvoj kakovostnega mladinskega dela in za zagotavljanje dobrih pogojev za mlade v domžalski občini preko trdnih stikov z mladimi, povezovanja z drugimi občinami, pridobivanjem znanja s študijskimi obiski praks iz tujine ter prijavljanjem na programe Evropske unije na področju mladih.«

Konferenco je organiziral Movit – zavod za razvoj mobilnosti mladih, ki izvaja naloge nacionalne agencije v okviru programov Erasmus+: Mladina in Evropska solidarnostna enota. Namen konference je bila krepitev podpornih struktur za razvoj mladinskega dela in mladinske politike v lokalnih skupnostih ter povezovanje predstavnikov občin za tesnejše sodelovanje, izmenjavo dobrih praks in medsebojno učenje. Na 4. Nacionalni konferenci Europe Goes Local z naslovom Skupaj za kakovostno mladinsko delo na lokalni ravni je o aktivnostih na področju mladih na nacionalni ravni spregovorila direktorica Urada Republike Slovenije za mladino mag. Tina Kosi, o prihajajočih trendih na področju dela z mladimi pa Uroš Skrinar, direktor nacionalne agencije Movit. Udeleženci konference so se seznanili z dobrimi praksami mladinskega dela v slovenskih občinah in o možnostih, s katerimi lahko Občine podprejo razvoj kakovostnega mladinskega dela na lokalni ravni. Predstavljeni so bili tudi rezultati ankete, ki jo je nacionalna agencija programov Erasmus+: Mladina in Evropska solidarnostna enota opravila med organizacijami upravičenkami iz Slovenije o tem, kakšne so potrebe organizacij v lokalnem okolju in kakšne so priložnosti za občine in lokalne skupnosti znotraj ukrepov programov Erasmus+: Mladina in Evropske solidarnostne enote.

Področju dela z mladimi Občina Domžale posveča posebno pozornost. Na različne načine podpira delovanje več mladinskih organizacij in organizacij za mlade, kot so: Center za mlade Domžale, Mladinski svet Domžale, različna društva mladih, tabornikov, skavtov in druge organizacije, ki pripravljajo programe za mlade. V letošnjem letu sta bila imenovana mlada županja in mladi župan, s katerima je Občina še okrepila stik z mladimi. V pripravi je tudi nova strategija za mlade za obdobje 2024-2029, ki jo pripravlja komisija za mladinska vprašanja na podlagi ugotovljenih potreb in želja mladih iz domžalske občine. Eden izmed ciljev je, v prihodnjih letih zagotoviti več prostorov za delovanje mladinskih organizacij in za druženje mladih.

Avtor: Občina Domžale; Foto: Občina Domžale

Tagi