Objavljen javni razpis celoletnih štipendij za dijake in študente v občini Domžale za šolsko/študijsko leto 2021/2022

Občina Domžale je na svoji spletni strani objavila Javni razpis celoletnih štipendij za dijake in študente za šolsko/študijsko leto 2021/2022.

Občina Domžale za šolsko/študijsko leto 2021/2022 razpisuje:

  • do 5 celoletnih štipendij za nadarjene dijake in študente, ki se izobražujejo v Republiki Sloveniji in ki s svojo nadarjenostjo dosegajo izjemne rezultate,
  • do 1 celoletno štipendijo za nadarjenega študenta, ki se izobražuje v državah članicah Evropske Unije, z izjemo Republike Slovenije in ki s svojo nadarjenostjo dosega izjemne rezultate;
  • do 5 celoletnih štipendij za dijake, ki se izobražujejo v Republiki Sloveniji in pri katerih dohodek na družinskega člana ne presega z odlokom določenega zneska,
  • do 4 celoletne štipendije za dijake in študente, ki se izobražujejo v Republiki Sloveniji za deficitarne poklice.

Rok za prijavo teče od dneva objave tega obvestila (28. 9. 2021) do četrtka 14. oktobra 2021.

Predmet razpisa, pogoji, višina štipendij, obrazci, dokazila merila in drugi pogoji prijave so objavljeni na navedeni spletni strani.

Obrazci:

Miha Ulčar; Foto: splet

 

Tagi