Mengeš dobil mesto med izbranimi kraji v aplikaciji TalentMagnet

Pravkar zaključen Evropski projekt TalentMagnet, sofinanciran s strani EU v sklopu Danube Transnational Programme, je v 30 mesecih delovanja obravnaval družbene izzive, ki jih povzroča izseljevanje izobraženih mladih v večja mesta ali v tujino. Mednarodni konzorcij 10 držav je v sklopu projekta realiziral pilotne aktivnosti, mobilno aplikacijo, razna uporabna orodja in nabor dobrih praks iz različnih mest v regiji Podonavja. Dostopna je že mobilna aplikacija za mlade TalentMagnet, kjer je med izbranimi predstavljenimi mesti tudi Mengeš.

V projektu so sodelovali tudi trije slovenski partnerji: Znanstveno-raziskovalni center Bistra kot vodilni partner projekta, Mestna občina Velenje kot projektni partner ter Center za evropsko prihodnost (s sedežem v Loki pri Mengšu) kot projektni partner.

Kot navajajo na Centru za evropsko prihodnost, so se za vključitev Mengša dejansko odločili kot ‘bonus lokacijo’, saj v sklopu projekta TalentMagnet sodelujejo kot ‘ponudnik znanja’ in ne kot predstavnik mesta ali okrožja. Ker so situirani v Mengšu, natančneje v gradu Jable, so se odločili, da bi tudi sami radi pripomogli k dostopu do informacij o Mengšu, ki so jih nato z veseljem posredovali.

V začetku projekta je univerza Ruse (Bolgarija) analizirala uporabo spletnih platform in podobnih aplikacij med mladimi z namenom ocene primernosti priprave take aplikacije ter hkrati pogledala kakšne informacije mladi od takšnih aplikacij želijo. Ugotovljeno je bilo, da predvsem pri malih mestih mladi pogrešajo kanal, kamor bi lahko pogledali in imeli na enem mestu zbrane te informacije (oz. vsaj povezave, ki bi jih do potrebnih informacij pripeljale).

V sklopu projekta je tako nastala tudi mobilna aplikacija za mlade TalentMagnet, ki je na voljo tudi v slovenskem jeziku in predstavlja dodaten kanal za dostop do koristnih informacij o lokalnem okolju. Informacije so predvsem osredotočene na dostop do izobraževanja ali štipendij, o možnostih bivanja in dostop do trga dela, ipd. Dostopne pa so tudi informacije o prostem času. Mladi lahko rešujejo zanimive kvize ali prebirajo motivacijske članke.

V Sloveniji sta poleg Mengša predstavljeni še Velenje in Ptuj. Preostali vključeni kraji pa so partnerska mesta/občine, ki so del konzorcija projekta TalentMagnet.

Avstrija: Leoben, Weiz
BiH: Zenica-Doboj kanton
Bolgarija: Varna
Hrvaška: Varaždin
Češka: Liberec
Nemčija: Regensburg, Stuttgart
Madžarska: Szeged, Nyiregyhaza
Romunija: Hargity
Slovaška: Žilina
Slovenija: Ptuj, Velenje, Mengeš
Srbija: Apatin
Ukrajina: Uzhgorod

Ker gre za aplikacijo, ki je namenjena mladim, starim od 15-17 do 30 let si v Centru za evropsko prihodnost vsekakor želijo, da bi mladim aplikacija predstavljala ‘one-stop-shop’ do informacij, ki jih potrebujejo, ko razmišljajo o svoji prihodnosti in o tem, ali jim domače okolje ponuja stvari, ki se jim zdijo ključne za življenje. Za ljudi, ki v Mengeš (oz. katerokoli od mest v aplikaciji) pridejo na novo pa ponovno ponudi kanal, kjer najdejo informacije, ki jim olajšajo prve dni bivanja (npr. info o zanimivostih, kotičkih za kosilo/večerjo, ipd.).

Aplikacijo si lahko prenesete preko Google play ali Apple trgovine.

Vključene informacije (hiperpovezave, dodatne informacije, popravki, ipd.) se bodo po načrtih posodobile letno, v primeru, da pride v vmesnem času do napak v delovanju, se lahko napako sporoči avtorjem (preko kontakta napisanega v Google Store ter Apple Store, če mogoče v angleškem jeziku).

V Centru za evropsko prihodnost so uspeli s pomočjo projekta povezati mlade in predstavnike lokalnih oblasti in rezultati vsekakor kažejo, da mora mesto za privabljanje in zadrževanje mladih talentov, resnično razumeti problematiko mladih in imeti vizijo za naslavljanje te problematike. Zato so sodelovali z mestnimi partnerji in jih naučili, kako prepoznati vzroke za izgubo nadarjenih mladih ljudi in pripraviti pragmatičen načrt za privabljanje in zadrževanje talentov. Kot poudarjajo, je pri tem izrednega pomena, da je pri izdelavi načrtov, aktivnosti, politik nujna vključitev mladih.

V sklopu projektnih aktivnosti so tudi razvili vrsto orodij, ki jih mesta lahko uporabijo za vključitev ciljne skupine (mladih), delo z njimi in povečanje njihove navezanosti na kraj – ter za mobilizacijo lokalnih deležnikov. Ta orodja so preizkusili tudi mestni partnerji v projektu in organizirali lokalne klube talentov, sprehode z lokalnimi predstavniki, hackathone in razvili aplikacijo TalentMagnet za vključitev ciljne skupine. Nekateri partnerji so mestom pomagali pri ozaveščanju lokalnih deležnikov (lokalnih oblasti, delodajalcev, zavodov za zaposlovanje, izobraževalne ustanove, univerze) o pomenu privabljanja in zadrževanja talentov ter nujnosti vključevanja mladih.

Podatki jasno kažejo, da je za zadržanje mladih v lokalnem okolju nujno sodelovanje med mladimi, delodajalci in lokalno oblastjo, da se v sodelovanju z vsemi deležniki ustvari okolje, ki mladim nudi podporo in pozitivno okolje za njihovo prihodnost, vse večji poudarek pa je poleg osnov (možnosti za zaposlitev, bivanje) tudi na pogledu v prihodnost in trajnostnem načinu prebivanja (torej o vprašanjih vezanih na trajnostno mobilnosti, ozelenitev okolja, možnostih za urbano vrtnarjenje, gradnje trajnostnih bivališč, delu od doma, digitalizacij, ipd.). Seveda je pri ustvarjanju takega okolja nujno sodelovanje med vsemi deležniki – gospodarstvom in lokalnimi oblastmi, izobraževalnimi institucijami in gospodarstvom, mladimi in lokalno oblastjo, mladimi in delodajalci, civilno družbo, ipd.

Petra Petravič; Foto: Center za evropsko prihodnost/canva.com

Komentarji uporabnikov
Tagi