Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2021/2022

Od 14. 6. 2021, do vključno petka, 24. 9. 2021, lahko dijaki, ki bodo v šolskem letu 2021/2022 obiskovali 1. letnik srednjega poklicnega izobraževanja, oddajo vlogo za pridobitev štipendije za deficitarne poklice. Štipendije za deficitarne poklice so namenjene dijakom, ki se izobražujejo za poklice, za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev. Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2021/2022 objavlja Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije.

Dijaki 1. letnikov, ki so prvič vpisani v izobraževalne programe za pridobitev deficitarnega poklica iz nabora deficitarnih poklicev za šolsko leto 2021/2022 in bodo s tem pridobili višjo izobrazbo od že pridobljene, se lahko potegujejo za štipendijo za deficitarne poklice. Štipendijo prejmejo za celotno obdobje trajanja izobraževalnega programa. Ta mesečno znaša 102,40 EUR.

Več informacij o prijavi in seznam nabora deficitarnih poklicev najdeš TUKAJ.

 

Tagi