Medobčinski otroški parlament na OŠ Mengeš: Kdo sem in kakšen človek želim postati? Kakšno prihodnost si želimo?

Letos poteka že 27. Otroški parlament na temo Otroci in načrtovanje prihodnosti. Gostiteljica letošnjega medobčinskega otroškega parlamenta Zveze prijateljev mladine Domžale je bila v petek, 3. februarja 2017 Osnovna šola Mengeš, kjer so se s svojimi mentorji zbrali predstavniki učencev desetih osnovnih šol iz občin Mengeš, Domžale, Lukovica in Moravče. Temo so osnovnošolci izbrali lani, spomnimo, da so tedaj obravnavali temo Pasti mladostništva, na državnem otroškem parlamentu, ki že vsa leta predstavlja obliko sodelovanja otrok v družbenem dogajanju ter pridobivanje vedenj o človekovih in državljanskih pravicah ter je pomemben del programa vzgoje otrok in mladostnikov za demokracijo. 

Otroški parlament je nastal na pobudo učencev, da bi lahko javno spregovorili, predstavili svoja mnenje, ideje, dileme o vprašanjih, ki so pomembna v obdobju odraščanja v okolju, kjer živijo, se šolajo ali preživljajo prosti čas. Ob tem pričakujejo pozornost teko šolskih kot lokalnih oblasti ter vladnih in nevladnih organizacij, ki morajo prisluhniti pobudam mladih.

V pripravah na letošnji šolski parlament so se že v septembru na posameznih delavnicah zbrali mentorji in koordinatorji z namenom, da v okviru izbrane teme poskušajo predlagati štiri podteme, enotne za vso Slovenijo, ki bodo omogočile, da bodo učenci v nacionalni otroški parlament prišli s konkretnejšimi predlogi, mnenji in pobudami za odrasle in odločevalce.

Tako so se učenci na podlagi letošnje izbrane teme Otroci in načrtovanje prihodnosti pogovarjali predvsem o naslednjih podtemah: Kdo sem in kakšen človek želim postati; prihodnost, vrednote in okolje.

Vse naše šole omenjeno temo že dlje časa obravnavajo v različnih oblikah sodelovanja osnovnošolcev, ob tem pa se otroci sami odločijo, na kakšen način bodo oblikovali mnenja, predloge, pobude ter jih posredovale na medobčinskem in regijskem otroškem parlamentu, ki bo potekal v petek, 10. marca 2017 na OŠ Venclja Perka v Domžalah. Dosedanje sodelovanje osnovnih šol je pokazalo, da znajo biti osnovnošolci pri obravnavi posamezne teme zelo inovativni, da pri mlajših ob pogovoru zasledimo veliko vsebinsko oblikovanih plakatov, medtem ko starejši učenci svoja razmišljanja predstavljajo v literarnih gradivih, nemalokrat pa se poslužujejo tudi različnih anket, s katerimi ugotavljajo odnos učencev do obravnavane teme. Zelo zanimive so tudi predstavitve posameznih osnovnih šol na otroškem parlamentu, saj smo zasledili že vse: od vsebinskih plakatov, dramskih prizorčkov, kratkih filmov, ne redko pa svoja razmišljanja, letos na temo Otroci in načrtovanje prihodnosti, zberejo in izdajo posebno publikacijo. Pri spodbujanja otrok k izražanju lastnih mnenj so pomembna tudi sodelovanja mentorjev, katerim se ZPM Domžale za njihova prizadevanja iskreno zahvaljuje.

Otroški medobčinski parlament, ki so se ga udeležili tudi župan Občine Mengeš Franc Jerič, predsednica Zveze prijateljev mladine Domžale Ema Škrjanc Ogorevc in ravnatelj OŠ Mengeš Milan Burkeljca, je dogodek, ki je bil v prvi vrsti namenjen učencem, da se družijo, povejo in izmenjajo svoja mnenja ter ponosno zastopajo svoje šole s katerih prihajajo.

Ravnatelj OŠ Mengeš Milan Burkeljca je v uvodu vsem zaželel prijeten dan na njihovi šoli in uspešno delo: »Verjamem, da ste se na vaših šolah lepo pripravili, kar nam boste danes sporočili. Je pa to tudi priložnost, da se med sabo malo vidite, da ugotovite kako se je delalo tudi na drugih šolah, da dobite morda kakšno idejo in jo prenesete na svojo šolo ter uresničite morda tudi kakšnega izmed ciljev, ki ste si ga zadali na vaših pogovorih.«

»Danes je vaš dan, danes boste govorili vi, dragi učenci«, je v svojem nagovoru povedala Ema Škrjanc Ogorevc, predsednica ZPM Domžale. V nadaljevanju je dejala, da bodo danes poslušali, o čem so se pogovarjali na svojih šolah: »Čestitam vsem mentorjem, ki ste vložili veliko truda in verjetno tudi veliko svojega prostega časa za to, da ste učence vodili in jih morda na karkoli opomnili, jih spodbudili, predvsem pa vplivali s svojimi razpravami na to, da bodo postali zavestni in odgovorni državljani.«

Vse prisotne je pozdravil tudi župan Občine Mengeš Franc Jerič, ki je dejal, da se velikokrat zamislimo, ko slišimo besedo parlament in se vprašamo kaj naj bi bilo to: »To naj bi bil hram neke demokracije, učenosti, modrosti in seveda tudi neka ustanova, ki nam kroji bodočnost. O tem se boste danes tudi pogovarjali. Na prvem mestu sta seveda šola in vaši starši, ki vas usmerjajo v tisto pravo smer, v zrelo, zdravo in uspešno bodočnost. Želim, da danes o tem razpravljate, da se imate lepo in pa seveda vam želim predvsem svetlo in lepo bodočnost.«

V krajšem kulturnem programu so sodelovali učenci OŠ Mengeš, ki so s svojimi pevskimi in plesnimi točkami predstavili košček njihove lokalne tradicije.

Avtor: Vera Vojska, Miha Ulčar; Foto: Miha Ulčar; Video: Miro Pivar
Tagi