Lipa Domžale proslavila Dan zmage malo drugače

Univerza za tretje življenjsko obdobje, Lipa Domžale je proslavila Dan zmage drugače. V soboto, 9. maja 2015, so obiskali grad Snežnik in Babno polje. Gredoč so se ustavili pri naravnem velikem mostu v Rakovem Škocjanu in v Cerknici v ogromni gotski cerkvi Marijinega rojstva.

Grad Snežnik, s svojo lego in lepoto, z ohranjenim pohištvom in opremo zadnjih naprednih predvojnih lastnikov, jih je popolnoma prevzel. Ogledali so si še novejši polharski muzej z enkratnim vodenjem. Končno so se ustavili še na “zmrzlišču” Slovenije, na Babnem polju, in si ogledali cerkev Sv. Miklavža. K prazničnemu vzdušju je prispevalo tudi krasno sončno vreme.

Avtor: Zlatka Levstek; Foto: Marija Rupert
Komentarji uporabnikov
Tagi