Kultura – To smo mi

Kulturni teden v enoti Mavrica

Kultura izhaja in latinske besede cultura, kar pa se na splošno nanaša na oblike človeške dejavnosti in simbolične strukture, ki dajejo taki aktivnosti pomen. Zato ozaveščati otroke že v predšolskem obdobju kaj je kultura in kakšen je naš pogled nanjo ni zanemarljiv. Obenem pa se je potrebno zavedati, da smo odrasli zrcalo vseh dejanj, ki jih prenašamo na mlajše rodove.

In prav tega se zavedamo tudi pedagoški delavci v Vrtcu Urša, enoti Mavrica. Že peto leto je prvi teden meseca februarja namenjen prav njej – kulturi. Z različnimi dejavnostmi spoznavamo njen pomen in se ji globoko priklonimo.

Največji slovenski pesnik, dr. France Prešeren dobiva prav poseben pomen že v vrtcu. Preko likovnih dejavnosti ga otroci upodabljajo, starejše skupine pa o njem izvedo marsikaj zanimivega. Njegove pesmi sežejo do srca, čeprav so težko razumljive, jih strokovni delavci na edinstven, topel način predstavimo otrokom.

S kulturnim programom smo v ospredje dali tudi slovensko ljudsko pesem in slovenske popevke. Z njo so nas kot vsako leto, tudi tokrat razveselili pevci upokojenskega mešanega pevskega zbora Moravče ali kot se radi pošalijo, mladinski pevci Moravče. In opravičeno je temu tako, saj so iz leta v leto mlajši, iz leta v leto pa našo Mavrico napolnijo s prešernim zvenom pesmi, mladostjo, veseljem, dobro voljo in nasmehom. Pesmi, ki nam jih predstavijo imajo vedno vsebino in izreden pomen za slovenski jezik. Humoristični vložki pa skupnemu dopoldanskemu druženju dajo le še piko na i. Zelo smo jim hvaležni za obisk in nestrpno pričakujemo naslednje snidenje.

Otroke in učence PŠ Krtina, smo razveselili tudi strokovni delavci z igrico Lunino kraljestvo, obogatili pa smo jih tudi s kulturno prireditvijo, kjer so moč svojih glasov na ogled postavili otroci Mavričnega zborčka, z navihano ljudsko Irmico pa so zapele tudi pevke Mavričnega zbora.

Lepa beseda lepo mesto najde, pravi slovenski pregovor. In lepe stvari se zasidrajo v srce. Tudi naš teden kulture.

Avtor: Andreja Ropotar Jagodic; Foto: Špela Lebar in Andreja Ropotar Jagodic

Tagi