Gasilsko tekmovanje za starejše gasilke in gasilce GZ Domžale

V soboto 21. septembra 2013, je v Študi potekalo gasilsko tekmovanje za starejše gasilke in gasilce Gasilske zveze Domžale. Že tradicionalno pa je istočasno potekalo tudi tekmovanje za pokal Krajevne skupnosti Simona Jenka, katerega so se udeležile tudi ekipe iz drugih predelov Slovenije.

V Gasilski zvezi Domžale skrbijo, da imajo gasilski veterani svoje mesto v organizaciji, saj so v preteklosti s svojim neumornim in nesebičnim prostovoljnim delom ustvarjali gasilsko organizacijo ter jo predali mlajšim rodovom kot naše bogastvo in posebnost naše družbe. Tako se vsako leto gasilski veterani tudi pomerijo v gasilskem tekmovanju, ki zahteva od sodelujočih tudi predhodne priprave, saj se na tekmovanju meri hitrost in seveda brezhibnost vaje, ki jo izvajajo. Je pa takšno tekmovanje tudi priložnost za druženje in obujanje spominov.

Že vrsto let tekmovanje za gasilske veterane poteka v Študi. Letos so se tekmovanja v ženski kategoriji udeležile ekipa iz PGD Rova in dve ekipi iz PGD Jarše Rodica. V Moški kategoriji so se tekmovanja udeležile ekipe iz PGD Študa, PGD Rova, PGD Domžale mesto, PGD Homec, PGD Stob – Depala vas in dve ekipi iz PGD Jarše Rodica. Ker je istočasno potekalo tekmovanje tudi za pokal KS Simona Jenka, so se tekmovanja udeležile ekipe tudi iz drugi krajev Slovenije. Ženske ekipe, ki so sodelovale na tem tekmovanju so bile iz PGD Borovnica, PGD Vojnik, PGD Sava, PGD Polje in PGD Šalek. Moški ekipi pa sta bili iz PGD Ponova vas in PGD Polje.

Tekmovanje je potekalo v dveh tekmovalnih disciplinah: vaji s hidrantom in vaji raznoterosti. Po pravilih je morala biti starost vsake tekmovalke v ženski ekipi najmanj 48 let, starost vsakega tekmovalca v moški ekipi pa najmanj 58 let. Po tekmovanju je vodstvo GZ Domžale na čelu z predsednikom Stanetom Kovačem in predsednico KS Simona Jenka Veroniko Banko, vsem sodelujočim podelilo priznanja, najboljše tri ekipe iz vsake kategorije pa so prejele pokale in praktične nagrade. Prav tako so se najboljše tri ekipe za pokal GZ Domžale, uvrstile na regijsko tekmovanje, ki bo letos potekalo v soboto, 5. oktobra 2013, v Češminovem parku v Domžalah.

  

Za vso logistiko, ki je bila potrebna za izvedbo tega tekmovanja, so več kot odlično poskrbele članice in člani iz PGD Študa.

Rezultati tekmovanja:

Tekmovanje za pokal GZ Domžale (starejše gasilke)
1. PGD Rova
2. PGD Jarše – Rodica 2
3. PGD Jarše – Rodica 1

Tekmovanje za pokal GZ Domžale (starejši gasilci)
1. PGD Študa
2. PGD Jarše – Rodica 1
3. PGD Jarše – Rodica 2
4. PGD Rova
5. PGD Domžale – mesto
6. PGD Stob – Depala vas
7. PGD Homec

Tekmovanje za pokal KS Simona Jenka (starejše gasilke)
1. PGD Polje
2. PGD Šalek
3. PGD Rova
4. PGD Jarše – Rodica 2
5. PGD Jarše – Rodica 1
6. PGD Vojnik
7. PGD Sava
8. PGD Borovnica

Tekmovanje za pokal KS Simona Jenka (starejši gasilci)
1. PGD Ponova vas
2. PGD Polje
3. PGD Študa
4. PGD Jarše – Rodica 1
5. PGD Jarše – Rodica 2
6. PGD Rova
7. PGD Domžale – mesto
8. PGD Stob – Depala vas
9. PGD Homec

Več foto utrinkov iz tekmovanja si lahko pogledate TUKAJ.

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Miro Pivar, Miha Ulčar; Video: Miro Pivar
Tagi