Filmska delavnica učencev OŠ Dragomelj

Ob sofinanciranju Mestne občine Ljubljane smo na OŠ Dragomelj pod mentorstvom Livije Horvat ter ob strokovni pomoči Maje Prelog in Blaža Murna učencem ponudili izvedbo 5- dnevne filmske delavnice na temo odlaganja odpadkov. Zanimanje za delavnico je bilo zelo veliko zlasti med učenci novinarskega krožka in učenci, ki obiskujejo neobvezni izbirni predmet umetnost.

Vikend med 9. in 11. decembrom je trideset učencev iz 4., 5., 6. in 8. razreda OŠ Dragomelj preživelo v domu Breženka v Fiesi. Delo je bilo zelo intenzivno. Učenci so najprej spoznali kako nastaja film ter pobliže pogledali snemalno kamero, snemalnik zvoka, mikrofon, … Že v petek zvečer so učenci napisali zgodboris kratkega igranega prizora ter razdelili vloge (režiser, snemalec zvoka, mikroman, lučkar, novinar, igralec, garderober, …). V treh skupinah so v soboto v Piranu posneli nekaj kadrov o odlaganju odpadkov ter povprašali mimoidoče, kako oni ločujejo odpadke. V nedeljo so skupine posnele igrane prizore.

Delo so učenci nadaljevali v šoli in sicer so se srečali v torek, ko so pregledali posneti material ter začeli z montažo (skupnega) reportažnega in dokumentarnega filma, ki so ga naslovili Smeti.
V četrtek, 15.12., je v prostorih OŠ Dragomelj potekala predpremiera 15 – minutnega filma. Na predpremiero so učenci povabili starše, sošolce, prijatelje ter tudi učitelje in vodstvo šole.

Vsi prisotni so si z velikim zanimanjem ogledali film ter ga nagradili z bučnim aplavzom.

Nekaj vtisov udeležencev delavnice

Lola Arh Doma: »Meni je bilo super. Bila sem novinarka. To delo je zabavno. Potem smo snemali smeti. Posneli smo tudi tržnico. Julija je bila maskerka.«

Hana Hafner: »Zadolžena sem bila za zvok. Snemali smo morje in mimoidoče. Mimoidoče, ki bi privolili snemanju, je težko najti.« 

Nik Hovnik: »Všeč mi je bilo, ker sem spoznal vso snemalno opremo in jo uporabljal.« 

Ema Jezovšek: »Bila sem mikroman (po mojem mikrowoman). Veliko anketirancev je reklo, da noče pred kamero.«

Avtor: Metka Murn
Tagi