Evropska poslanka dr. Romana Jordan v Društvu Lipa Domžale: “Ne smemo se počutiti majhne, ker nismo”

Danes dopoldne je v prostorih Društva Lipe v Domžalah potekal razgovor z evropsko poslanko dr. Romano Jordan. Ker v prostorih Društva Lipe vsak dan potekajo različna izobraževanja in delavnice za njihove članice in člane, je dr. Romana Jordan najprej pozdravila slušatelje tečaja nemščine, nato pa še Lipin pevski zbor, ki je takrat ravno zaključeval z vajo. Skupaj z evropsko poslanko, so ob spremljavi harmonike zapeli tudi nekaj slovenskih ljudskih pesmi.

Ob uvodu je prisotnim dr. Romana Jordan na kratko predstavila svoje delo, ki ga je opravljala preden je postala leta 2004 evropska poslanka. Njeno delo je bilo povezano z raziskovanjem, ukvarjala pa se je z energetiko. Nato pa je predstavila kako deluje Evropski parlament in njeno delo kot evropska poslanka. Ker je v preteklosti kot raziskovalka delala na področju energetike, se zelo veliko posveča tem vprašanjem, je pa tudi članica Odbora za industrijo, raziskave in energetiko v Evropskem parlamentu.

Evropski parlament ima 750 poslancev, ki prihajajo iz 27 držav članic Evropske unije. In kakor pravi dr. Jordanova, je med njimi veliko podobnosti, so pa tudi razlike. Sama še s tremi slovenskimi poslanci deluje v največji poslanski skupini v Evropskem parlamentu, v  poslanski skupini Evropske Ljudske stranke, ki šteje 280 poslancev. Povedala je, da je potrebno veliko usklajevanj, tako znotraj poslanske skupine, kot v parlamentarnih odborih, preden se kakšen zakon sprejme v Evropskem parlamentu. Ob tem doda, da mora sama kakšno isto stvar, ki jo zagovarja ponoviti tudi več kot 50-krat. Skratka gre za veliko usklajevanj. Ob tem doda, da tudi, če razmišljaš tako kot drug, moraš na razpravi kaj povedati.

Na vprašanje prisotnih, kako sodelujejo slovenski predstavniki v Evropskem parlamentu, je dr. Jordanova odgovorila, da sodelujejo dobro, kljub temu, da so v različnih političnih skupinah. Predvsem pa v določenih stvareh, kjer je potrebno in kjer so v ospredju interesi Slovenije, znajo stopiti skupaj. Se pa med sabo tudi veliko pogovarjajo in tudi dobivajo na raznih pogovorih.

  

Na vprašanje, kako se pozna majhnost Slovenije napram drugim večjim državam, pa je poslanka odgovorila, da imajo male države po Lizbonski pogodbi, glede na število prebivalcev, večje število poslancev, kot velike. Na primer Slovenija, ki ima 2 mio prebivalcev ima 8 poslancev, Nemčija, ki ima 80 mio prebivalcev, pa ima 99 poslancev. Ob tem je poudarila, da ima Svet ministrov, ki je tudi pomemben organ, po enega ministra iz posamezne države v tem organu, ravno tako je v Evropski komisiji.

Je pa vsa stvar malo drugačna pri delitvi raznih funkcij v Evropskem parlamentu, kjer pa vse poteka po dontovem sistemu, kjer se funkcije delijo glede na poslanske skupine in število poslancev iz posameznih držav. Tu Slovenci na primer ne moremo dobiti funkcije predsednika kakšnega odbora, lahko pa kakšno podpresedniško mesto v posameznem odboru, vendar šele drugo po vrsti.

  

Dr. Jordanova je še povedala, da Evropski parlament deluje zelo povezovalno. Sama je na primer iz nemške poslanske skupine v preteklosti dobila že veliko spodbud. Ob tem je še dodala, da se ne smemo počutiti majhne, ker nismo.

V današnjem sproščenem pogovoru v Društvu Lipa, je evropska poslanka dr. Romana Jordan poslušalcem približala delo poslancev v Evropskem parlamentu. In ker se nam večini državljanom Evropske institucije zdijo dokaj oddaljene in  morda celo "odtujene", so takšni pogovori z akterji, ki delujejo v teh institucijah, vsekakor več kot dobrodošli.

Avtor: Miha Ulčar
Komentarji uporabnikov
Tagi